Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần X Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 17-19: Qua trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã chỉ cho biết con đường dẫn chúng ta vào Nước Thiên Chúa đó là chu toàn lề luật và giữ những điều Thiên Chúa đã dạy.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 10/06/2020
 

LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA - MẸ GIÁO HỘI


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 5: 17-19)
 

"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Suy niệm

Qua trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã chỉ cho biết con đường dẫn chúng ta vào Nước Thiên Chúa đó là chu toàn lề luật và giữ những điều Thiên Chúa đã dạy.

Có lẽ, mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm về việc hỏi đường đi. Nếu chúng ta không biết đường đến địa chỉ mà mình muốn đến thì chắc chắn chúng ta cần phải hỏi người khác để nhờ  họ chỉ chúng ta đến nơi mình cần đến. Một khi chúng ta hỏi người khác về con đường mà mình muốn đến thì chắc chắn chúng ta phải tin vào người chỉ đường cho mình.

Từ hình ảnh cụ thể trên, trong đời sống đức tin cũng vậy, chúng ta không biết làm thế nào để được vào Nước Trời, thì chính Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường đó chính là chu toàn lề luật của Chúa và giữ những điều Thiên Chúa dạy. 

Chúa Giêsu là người thật và là Thiên Chúa thật, Người đến trần gian để cứu độ chúng ta. Người muốn cứu độ tất cả mọi người.  Vì thế, Người cũng muốn chúng ta được hưởng ơn cứu độ; đó chính là cùng được ở trong Nước Trời với Người. 

Vậy chúng ta muốn được vào Nước Trời ở cùng với Chúa Giêsu không? 

Chúa đã chỉ cho chúng ta con đường dẫn vào Nước Trời đó là chu toàn lề luật và tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Vậy tôi đã thực hiện những điều Thiên Chúa truyền dạy bằng việc chu toàn ngày lễ Chúa Nhật chưa? Lãnh nhận các bí tích qua sự hướng dẫn của Giáo Hội chưa? V.v.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con không ngừng lắng nghe và thực thi những gì Chúa đã truyền dạy. Xin Chúa tiếp tục thương yêu và ban thêm cho chúng con đức tin, đức cậy, và đức mến để mỗi ngày chúng con luôn tín thác vào Chúa. Amen. 

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường