Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần X Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 17-19: Đoạn Tin Mừng này thuật lại việc Chúa Giêsu xác định mối tương quan giữa Chúa với luật Môsê. Chúa Giêsu đến thế gian không phải để phá hủy lề luật...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 14/06/2017

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 5: 17-19)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời: trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".

SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng này thuật lại việc Chúa Giêsu xác định mối tương quan giữa Chúa với luật Môsê. Chúa Giêsu đến thế gian không phải để phá hủy lề luật mà để kiện toàn chúng. Đặc biệt, Chúa Giêsu muốn các môn đệ phân biệt Luật của Thiên Chúa và luật của con người. Luật của Thiên Chúa thì bất biến trong khi luật của con người có thể thay đổi và bị hủy diệt.

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc các lời các tiên tri". Luật Môsê và giáo huấn của các tiên tri là điều cốt yếu của Thánh Kinh, nhằm biểu lộ thánh ý Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn xác định tương quan và lập trường của Người đối với Cựu ước, bằng cách làm cho Cựu ước đến chỗ hoàn hảo nhờ tinh thần giữ luật vì yêu mến, thay vì lối giữ luật hình thức. Người còn kiện toàn Cựu ước qua việc thực hiện các lời tiên tri đã báo trước về Người.

“Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng không thể qua đi được”. Chúa đòi hỏi chúng ta từ đây cho tới ngày phán xét, lề luật vẫn luôn luôn có giá trị, vì thế, mọi luật dù lớn hay nhỏ cũng đều phải thực thi. Có nghĩa là Cựu ước vẫn có giá trị, vẫn là mặc khải của Thiên Chúa cho con người, nhưng phải đối chiếu, quy về.

Khi Chúa Giêsu tranh luận về những việc liên quan đến luật, Chúa muốn cho con người nhận ra đâu là Luật của Thiên Chúa và đâu là luật của con người. Các kinh sư tranh luận với Chúa nhằm mục đích muốn đánh lừa mọi người để kết tội Chúa như là một người phá bỏ Luật của Thiên Chúa. Người cũng muốn cho họ nhận ra nguyên lý đứng đằng sau là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, chứ không phải giữ luật cách may móc, hình thức bề ngoài.

Cách thế tốt nhất để dạy là làm gương, là dạy bằng cuộc sống. Thật vậy, làm sao rao giảng về Chúa Kitô, nếu chúng ta không sống đời sống của Chúa Kitô, sống theo lời Chúa dạy?

Là những tín hữu của Chúa, chúng ta đừng dễ dàng chạy theo sở thích của đám đông, nhưng phải bảo vệ những gì chân thật và tốt lành. Chúng ta phải sống làm sao để đạt mục đích cuộc đời chứ không theo những đòi hỏi của thế gian và xác thịt. Hãy tuân giữ luật Chúa cách trọn vẹn, để như lời của Chúa Giêsu rằng: “ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời”. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường