Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần X Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Chúa Giê-su đến trần gian để loan báo và chỉ cho chúng ta con đường đi đến bến bờ hạnh phúc qua việc tuân giữ và thi hành giới răn yêu thương. Đó cũng là bằng chứng chứng minh chúng ta là môn đệ của Người.
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 09/6/2021


Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (5,17-19)

17 Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời”.

SUY NIỆM

Trang Tin mừng thuật lại việc Chúa Giê-su nói với các môn đệ của Người: “Đừng tưởng rằng Ta đến để bãi bỏ lề luật hay các tiên tri, Ta đến không phải để bãi bỏ, mà là để kiện toàn”(Mt 5,17). Quả thực, Chúa Giê-su đến để kiện toàn luật Cựu ước. Người không hủy bỏ Luật Môsê và các ngôn sứ nhưng Người mang đến cho luật ấy một ý nghĩa mới hoàn hảo và viên mãn hơn. Người mặc cho lề luật ấy một diện mạo mới: Đó là luật của bác ái, yêu thương.

Chúa Giê-su đến trần gian để loan báo và chỉ cho chúng ta con đường đi đến bến bờ hạnh phúc qua việc tuân giữ và thi hành giới răn yêu thương. Đó cũng là bằng chứng chứng minh chúng ta là môn đệ của Người.

Là Ki-tô hữu, mỗi chúng ta được mời gọi tuân giữ và thực thi giới răn yêu thương, không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng những việc cụ thể, những việc làm thể hiện sự hy sinh, bác ái làm vinh danh Chúa và vì ích lợi cho tha nhân.

Ước gì mỗi chúng ta đừng sống luật cách khắt khe nhưng biết chu toàn luật của bác ái yêu thương theo gương thánh Giu-se. Amen.