Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần X Thường Niên (Mt 5:17-19) - GKGĐ GP Phú Cường

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định với các môn đệ sứ mạng của Người đến thế gian không phải để phá hủy lề luật nhưng là để kiện toàn. Chúa Giêsu còn cho biết ý nghĩa của việc giữ luật, đó là điều kiện tiên quyết để vào Nước Trời, người ấy được tôn trọng như người lớn trong Nước Trời. Ngược lại, ai khinh thường, chống đối thì là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Ngày 08/06/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (5,17-19)

17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: " Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời”.

SUY NIỆM

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định với các môn đệ sứ mạng của Người đến thế gian không phải để phá hủy lề luật nhưng là để kiện toàn. Chúa Giêsu còn cho biết ý nghĩa của việc giữ luật, đó là điều kiện tiên quyết để vào Nước Trời, người ấy được tôn trọng như người lớn trong Nước Trời. Ngược lại, ai khinh thường, chống đối thì là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.

Trước kia, luật Chúa ghi trên phiến đá, nay Đức Giêsu đến nội tâm hóa các điều luật và ghi vào tận sâu thẳm trái tim con người. Đó chính là luật yêu thương. Luật đó không ghi lại bằng chữ viết nhưng bằng hành động cụ thể. Đức Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, Người đã sống đến tận cùng của tình yêu, Người đã trao hiến chính bản thân mình trên thập giá để cứu độ nhân loại. Với Đức Giêsu, tất cả các điều luật của Chúa chỉ tóm gọn một điều, đó là luật yêu thương. Ai sống trọn chữ “yêu”, người đó đã chu toàn lề luật (x. Rm 13,10b).Suy Niệm Lời Chúa
Ngày nay, chúng ta dễ nhận ra những người giữ lề luật của Chúa, của Giáo hội một cách hời hợt: Đi lễ để chu toàn lề luật nên có đến nhà thờ là đủ; đến nhà thờ chờ đến giờ thánh lễ bắt đầu mới vô nhà thờ hoặc mới bắt đầu tập trung; không đi lễ thường xuyên trong những ngày thường nhật; khi nghe giảng thì hút thuốc, ngồi nói chuyện riêng, xem nhẹ Lời Chúa; Kinh Thánh hầu như chẳng bao giờ đọc, nếu có đọc cũng chỉ vì phải đọc, phải học vì lấy vợ lấy chồng…

Những người sống như thế thì liệu sẽ như thế nào qua lời dạy của Chúa Giêsu: “ Ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời ” (Mt 5,19).

Người Kitô hữu đích thực luôn thực thi lề luật của Chúa và Hội thánh một cách yêu mến, và vì yêu mến mà thực hiện. Cả trong khi lỗi tội họ vẫn yêu mến lề luật của Chúa. Cho nên, dù một giới luật nhỏ như kiêng thịt ngày thứ Sáu họ cũng cố gắng giữ cho trọn vẹn. Khi đến nhà thờ thì luôn đến sớm để có thời gian gặp gỡ và cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện chung với mọi người… Họ thường xuyên đi lễ mỗi ngày, mỗi khi có thể, họ tìm gặp Chúa qua Thánh thể mỗi khi đến gặp Chúa, viếng Thánh thể. Họ là những người mà như lời của Chúa Giêsu: “ Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời ” (Mt 5,19).

Vì thế, chúng ta hãy để cho lề luật của Chúa cắt tỉa những thiếu sót, những đam mê, những yếu đuối, những dục vọng của mình để trở nên con cái thánh thiện của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết tín thác vào Chúa bằng cách giữ lề luật của Chúa và Hội thánh một cách yêu mến trong mọi hoàn cảnh, để nhờ đó chúng con được dự phần vào hạnh phúc Nước Trời. Amen.