Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần X Thường Niên (Mt 5:17-19) - Matthêu Phúc Thiện

Là những người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi để sống yêu thương, để sống như Chúa đã yêu. Chúa Giêsu đã sống để yêu, đã chết vì yêu, và Ngài đã yêu thương con người đến cùng. Quả thật, thánh Gioan đã nhận định rất chí lý: “Ai nói yêu Chúa mà lại ghét anh chị em mình, họ là kẻ nói dối”.

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Tư Tuần X Thường Niên
Ngày 08/06/2022

[1V 18,20-39; Mt 5,17-19]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu,

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn.Vì Thầy bảo thật các con: Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm, một phết trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.

Vậy, ai bãi bỏ một trong những điều răn nhỏ nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ bị gọi là người nhỏ nhất trong Nước trời; còn ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được gọi là người cao cả trong Nước trời.”

Suy niệm

YÊU MẾN MỖI NGÀY

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn”.

Vì biết rằng nếu không có Chúa, chúng ta không dễ để chu toàn lề luật. Bởi đó, Chúa Giêsu đã đến, không chỉ để giúp đỡ chúng ta kiện toàn Lề luật, nhưng còn để ban cho chúng ta ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa.

Các luật sĩ và các biệt phái thời Chúa Giêsu quả là những người đạo đức, họ ăn chay, cầu nguyện và tỏ ra yêu mến Thiên Chúa hơn ai hết. Nhưng phía sau sự trung thành ấy là sự tự mãn, họ cho rằng trung thành với lề luật là đương nhiên trở thành người công chính. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã nói rõ họ là những kẻ giả hình. Bởi lẽ, lòng yêu mến Chúa nơi họ không được thể hiện bằng tình yêu đối với tha nhân. Thật vậy, không có tình yêu và lòng bác ái, thì một bộ luật dù hoàn hảo đến đâu, cũng không khác gì một cây khô héo không có sự sống. 

Là những người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi để sống yêu thương, để sống như Chúa đã yêu. Chúa Giêsu đã sống để yêu, đã chết vì yêu, và Ngài đã yêu thương con người đến cùng. Quả thật, thánh Gioan đã nhận định rất chí lý: “Ai nói yêu Chúa mà lại ghét anh chị em mình, họ là kẻ nói dối”.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết trung thành và tuân giữ luật Chúa với lòng mến Chúa và yêu thương tha nhân. Nhờ đó, chúng con được dự phần hạnh phúc nước trời. Amen

Matthêu Phúc Thiện