Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XI Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa Giê-su, xin dẹp đi mọi thói đời xấu xa nơi chúng con. Xin dẹp đi thói khoe khoang ngạo mạn, quy về cái tôi cá nhân nơi chúng con. Xin cho chúng con biết chân thật, biết khiêm nhường, biết gắn bó với Chúa trong cầu nguyện và chay tịnh để tỏ lòng sám hối.
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

NGÀY 16/6/2021


 
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (6,1-6.16-18)

1 Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.5 Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.16 Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay dường như đưa ta về tâm tình của ngày thứ Tư Lễ Tro. Đúng vậy, đó là tâm tình cho một khởi đầu thiêng liêng, một khởi đầu hoán cải, bất đầu từ nội tâm.

Nên nhớ, chúng ta đang sống trong những ngày thường niên. “Thường niên” tạo cảm giác cho chúng ta cảm giác thông thường. À, thì cũng bình thường thôi. Chính sự bình thường được điểm xuyến bởi tâm tình chay tịnh của thứ Tư Lễ Tro gợi cho chúng ta rằng: sự chay tịnh cũng là điều lập lại thường xuyên và chay tịnh hay hoán cải cũng là hành động thường nhật của chúng ta, là Ki-tô hữu. Ngày nào mà không phải hoán cải, ngày nào mà chúng ta không phải chay tịnh, ngày nào mà chúng ta không phải nội tâm hoá Tin mừng của Chúa!

Ba điều mà chúng ta ghi nhớ, không chỉ hôm nay mà còn cần suốt cả cuộc đời. Thứ nhất là phô trương, thứ hai là đạo đức giả và thứ ba là cầu nguyện.

- Thói khoe khoang, phô trương công đức là thói đời, chúng ta dễ mắc phải thói đời này bởi bản năng con người chúng ta. Nó không chỉ đơn thuần là tốt khoe xấu che, mà còn nâng cao công đức chúng ta cách thái quá. Ngày nay, với sự hỗ trợ của các phương thức truyền thông hay mạng xã hội, chúng ta dễ bị cám dỗ khoe khoang chính mình nhiều hơn. Khoe mình bằng sự so sánh hay cạnh khoé người khác, có khi giẫm lên người khác đã trở nên thói quen của chúng ta mỗi ngày. Khi mà phô trương quá, giá trị của chân thật bị chôn vùi, còn lại chỉ là những ảo ảnh của chính ta.

- Sự khoe khoang, phô trương thái quá, nó liên hệ đến thói đạo đức giả. Nó khiến chúng ta tự lừa chính mình bằng những tiếng khen và những thực tại phù phiếm. Sự giả dối nguyên mẫu của nó đã là sự hũ bại, còn đạo đức giả nó phải được gọi tên là lưu manh. Đã nói là đạo đức giả thì chắc chắn không là thật. Đạo đức mà không thật thì nó còn nguy hiểm hơn cả sự giả dối vì nó che đậy sự giả dối cách tinh vi nhất.

- Đời sống Ki-tô hữu phải là đời sống cầu nguyện, kết hợp với Chúa trong cầu nguyện không phải để phô trương, không phải để khoe khoang công trạng, cũng không phải để nói với Chúa về chính ta, mà là để Chúa nói với ta về Người, và Người cũng nói với ta về ta. Cầu nguyện để lắng nghe Chúa nói. Cầu nguyện để thấu suốt cõi lòng ta.

Lạy Chúa Giê-su, xin dẹp đi mọi thói đời xấu xa nơi chúng con. Xin dẹp đi thói khoe khoang ngạo mạn, quy về cái tôi cá nhân nơi chúng con. Xin cho chúng con biết chân thật, biết khiêm nhường, biết gắn bó với Chúa trong cầu nguyện và chay tịnh để tỏ lòng sám hối. Amen.