Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XI Thường Niên (Mt 6:1-6.16-18) - Antôn Thanh Hải

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta biết đâu mới là cốt lõi của các việc đạo đức nói chung, và cụ thể, Người hướng dẫn chúng ta cách thức thi hành các việc bố thí, ăn chay và cầu nguyện.

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Tư Tuần XI Thường Niên
Ngày 15/06/2022

[2V 2, 1. 6-14; Mt 6, 1-6. 16-18]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu,

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn trọng, đừng phô trương việc lành phúc đức trước mặt người ta để họ chú ý; bằng không, các con mất phần thưởng nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật Thầy bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con, khi bố thí, thì đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc ngươi bố thí được giữ kín, và Cha của con là Đấng thấu suốt bí ẩn, sẽ trả công cho con. Khi các con cầu nguyện, đừng làm như những người giả hình: họ thích đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đường, nơi người ta trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Phần con, khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu nguyện với Cha của con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha của con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ hoàn trả cho con. Khi các con ăn chay, thì đừng ra vẻ thiểu não như bọn giả hình: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để tỏ cho người ta thấy họ đang ăn chay. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã nhận được phần thưởng rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, để đừng tỏ cho người ta thấy con đang ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha của con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha của con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ hoàn trả cho con.

Suy niệm

THIÊN CHÚA CẦN LÒNG NHÂN CHỨ ĐÂU CẦN LỄ TẾ

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta biết đâu mới là cốt lõi của các việc đạo đức nói chung, và cụ thể, Người hướng dẫn chúng ta cách thức thi hành các việc bố thí, ăn chay và cầu nguyện.

Khi huấn dụ về đời sống luân lý và đạo đức, Chúa Giêsu luôn hướng đến một sự kiện toàn các lề luật cũ trong Cựu Ước. Trong đó, Người dạy chúng ta không được để tinh thần thế gian thấm nhiễm vào đời sống của chúng ta; nghĩa là một lối sống kiếm tìm danh, lợi, thú của thế gian nhưng lại được ngụy trang bằng các việc đạo đức phô trương bên ngoài. Ngược lại, chúng ta phải thực hành các việc đạo đức trong tinh thần khiêm hạ, đơn sơ và kín đáo.

Hôm nay, chúng ta được mời gọi hãy thực thi các việc đạo đức vì chính Thiên Chúa và cho Thiên Chúa. Điều cốt lõi làm nên giá trị của các việc đạo đức này hệ tại ở sự chân thành và ý hướng ngay lành trong lòng của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy để Thiên Chúa trở thành trọng tâm của đời sống chúng ta, trở thành cùng đích của mọi hành động mà chúng ta thực hiện.

Lạy Chúa, chúng con tin nhận rằng Chúa chính là trọng tâm và cùng đích của đời sống chúng con. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ để chúng con học biết thực thi các bổn phận và các việc đạo đức với tinh thần khiêm hạ, đơn sơ và kín đáo. Amen.

Antôn Thanh Hải