Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XI Thường Niên (Mt 6:1-6.16-18) - GKGĐ GP Phú Cường

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề cập tới nền đạo đức mới, đó là hãy làm với tinh thần của Chúa Kitô, không phải để được người đời ca tụng, khen ngợi nhưng là để lập công đức trước mặt Chúa. Cho nên, mọi việc bác ái cũng như đạo đức phải được thực hiện cách kín đáo âm thầm với lòng khiêm tốn và tin tưởng nơi Chúa.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ TƯ TUẦN LỄ CHÚA BA NGÔI
Ngày 15/06/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (6,1-6.16-18)

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. 5 Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. 16 Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh”.

SUY NIỆM

Để giúp mọi người ăn năn, sám hối và sửa đổi đời sống, Chúa Giêsu đưa ra ba việc làm cụ thể hầu mong mỗi người có thể thực hiện, đó là: làm phúc bố thí, cầu nguyện và chay tịnh. Cả ba việc này nếu được thực hiện đúng với tinh thần Chúa mong muốn thì mới có giá trị trước mặt Thiên Chúa.

Theo đó, “ khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước”, nghĩa là khi giúp ai, chúng ta được mời gọi hãy làm trong thầm lặng và kín đáo, đừng để ai biết. Chúa muốn chúng ta thực hiện trong thầm lặng và kín đáo, nhưng Chúa thì không bao giờ quên việc ta làm cho tha nhân.

“khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại”, nghĩa là việc đạo đức có thực sự trở nên giá trị hay không là tùy thuộc vào thái độ và tâm tình của ta đối với Chúa, chứ không phải ở tiếng khen của người đời. Vì thế, khi cầu nguyện, chúng ta được mời gọi hãy tìm nơi thanh vắng, yên tĩnh và ở đó ta có thể tâm sự cách thân mật, chân tình với Chúa.

Còn “khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt”. Việc chay tịnh nói lên sự hy sinh của mỗi người để bày tỏ lòng ăn năn, sám hối về những lầm lỗi của mình và xin Chúa thứ tha. Cho nên khi ăn chay thì tâm tình và thái độ của chúng ta phải là hân hoan, vui tươi vì đã được Chúa thương xót và thứ tha, chứ đừng làm cho vẻ mặt ra ủ dột để được người khác thương hại.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề cập tới nền đạo đức mới, đó là hãy làm với tinh thần của Chúa Kitô, không phải để được người đời ca tụng, khen ngợi nhưng là để lập công đức trước mặt Chúa. Cho nên, mọi việc bác ái cũng như đạo đức phải được thực hiện cách kín đáo âm thầm với lòng khiêm tốn và tin tưởng nơi Chúa.

Chúng ta được mời gọi loại trừ tư tưởng háo danh ra khỏi đời sống đạo, vì tư tưởng đó dễ làm cho việc đạo đức và bác ái của ta trở nên phô trương, khoe khoang, xem lời khen ngợi của người đời quan trọng hơn việc lập công phúc trước mặt Chúa.

Với ba tư tưởng của tinh thần sống đạo mới này, Chúa Giêsu muốn mỗi người hãy trở về và sống thật với lòng mình. Đừng ham tìm danh vọng, tiếng tăm nơi người đời, nhưng hãy tìm cho mình những giá trị trường tồn, vĩnh cửu là hạnh phúc Nước Trời.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết loại bỏ đi những kiểu sống phô trương và hình thức bề ngoài; thay vào đó, xin giúp chúng con luôn ý thức để sống thật với Chúa và với chính mình trong đời sống hằng ngày của chúng con. Amen.