Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 7: 15-20: Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 28/06/2017Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 7: 15-20)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng".

SUY NIỆM

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe nói đến qui luật nhân quả “gieo gió thì gặt bão”. Qui luật ấy nhắc nhớ chúng ta hãy cố gắng sống tử tế với nhau để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp không chỉ cho cuộc sống hiện tại, nhưng còn cho cuộc sống của những hậu duệ sau này. Đây chính là một đòi hỏi mà Chúa Giêsu muốc chúng ta thực thi không ngừng trong đời sống hằng ngày của chúng ta mà Tin Mừng hôm nay gọi mời.

Thánh Irênê mà chúng ta mừng kính hôm nay là một mẫu gương cho đời sống làm chứng cho tình yêu của Chúa. Thánh nhân sinh khoảng năm 130 tại Miếc-na và khi trưởng thành thì theo học với thánh giáo phụ Po-li-cáp. Được phong chức linh mục tại Ly-on (Pháp) và trở thành Giám mục tại đây sau này. Thánh nhân luôn cố gắng bảo vệ đức tin tinh tuyền của Hội Thánh qua việc chống lại phái Ngộ đạo thuyết. Một trong những lời dạy bảo quan trọng mà chúng ta có thể tìm thấy qua các tác phẩm hộ giáo của ngài đó là “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống, và sự sống con người chính là vinh quang của Chúa”.

"Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng". Là con cái của Chúa, Chúa muốn chúng ta hãy luôn là những hạt lúa tốt, những nắm men có giá trị gieo vào cuộc sống xã hội này. Nói cách khác Chúa muốn chúng ta qua những hành xử, những việc tốt lành mà chúng ta làm trong cuộc sống, phải phản ánh được chất men của Tin Mừng, nhờ đó mà mọi người nhận biết Thiên Chúa. Chúng ta hãy dùng cuộc sống chúng ta để làm cho Thiên Chúa được vinh danh trong cuộc sống này, nhất là nơi những người chưa nhận biết Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Xin cho con biết không ngừng làm sáng danh Chúa bằng cuộc sống lương thiện, ngay thẳng và đầy nhân ái đối với anh chị em mình. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường