Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 7: 15-20: Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 27/06/2018Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 7: 15-20)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng".

SUY NIỆM

 Làm thế nào để phân biệt được tiên tri giả và thật? Làm sao để biết ẩn sâu trong ta là thần dữ hay thần lành thúc giục? Hôm nay, Chúa chỉ cách cho chúng ta phân biệt.

“Cứ nhìn quả thì biết cây”. Đây là điều cơ bản, giúp mỗi người chúng ta biết nghe theo ai, và biết nhận ra “chất tiên tri” nào đang thúc giục ta.

Hơn bao giờ hết, thời chúng ta đang sống là thời bùng nổ thông tin, thời của truyền thông. Tiên tri, được hiểu là: kẻ nói thay cho Thiên Chúa, nghĩa là nhân danh Chúa, với sự ủy quyền của Chúa. Chúa Giêsu đã thực hiện sứ mạng “ tiên tri” này cách tuyệt diệu. Không những Ngài nhân danh Thiên Chúa mà còn với tư cách là Thiên Chúa.

Vậy tất cả các tiên tri khác, được nhận ra là “thật”, khi có sự tương đồng giữa lời nói và việc làm của họ với lời và việc làm của Chúa Giêsu. Lời nói và việc làm của tiên tri thật hay giả, tùy theo “quả” mang lại cho người tiếp nhận. Nếu giúp cho người khác đến gần và gặp được Chúa Giêsu, đó là tiên tri thật. Nếu làm ta xa Chúa Giêsu là giả.

Lịch sử Giáo Hội, lịch sử của mỗi cộng đoàn và của mỗi người, đầy dẫy những người đã và đang tự xưng là “tiên tri”, là “sứ giả của Phúc Âm”. Nhưng đâu là “hoa quả” của họ?  Bao năm xây dựng xã hội, cộng đoàn, gia đình mà kết quả gặt là: sự giả dối lan tràn, luân lý suy vong, tệ nạn đầy dẫy. Xem quả thì biết cây. Chúng ta phải có trách nhiệm dùng trí khôn Chúa ban, mà chọn lựa, cân  nhắc, kẻo chúng ta trở thành nạn nhân cho các tiên tri giả và nạn nhân của chính mình.    

Người Kitô hữu thật hay giả, không phải phân biệt nhờ phù hiệu hay bộ đồng phục, nhưng là nhờ cách sống phù hợp với Tin Mừng Chúa Giêsu. Căn cứ vào hoa quả là những việc lành, bác ái, đời sống hiệp nhất với cộng đoàn là những dấu chỉ để biết mình, người có đạo thật hay giả.

Lạy Chúa Giêsu, xin soi lòng mở trí cho chúng con biết nhận ra đâu là “tiên tri giả” đang làm chúng con xa Chúa. Đâu là những “tiên tri thật” đang dẫn chúng con về với Ngài. Xin cũng giúp chúng con sống là những Kitô hữu thật trước mặt Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường