Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 7: 15-20: Đoạn Tin Mừng mà chúng ta suy gẫm hôm nay nhắc nhớ chúng ta lời cảnh giác của Chúa Giêsu: hãy coi chừng các ngôn sứ giả!
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 26/06/2019
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 7: 15-20)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng".

SUY NIỆM


Đoạn Tin Mừng mà chúng ta suy gẫm hôm nay nhắc nhớ chúng ta lời cảnh giác của Chúa Giêsu: hãy coi chừng các ngôn sứ giả!

Chúa Giêsu biết rõ sẽ có các tiên tri giả với những giáo huấn chỉ để gây nhiễu loạn, phân toán, chia rẽ đoàn chiên. Những gì họ gây ra có tác hại phá huỷ, nên cần phải loại bỏ và đưa vào chốn diệt vong: “Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 7, 19). Vì thế, chúng ta phải hết sức cảnh giác để khỏi bị mê hoặc và lôi kéo bởi những ngôn sứ không phải là đại diện của Chúa, rao truyền thông điệp của Người.

Hơn thế nữa, chúng ta còn được mời gọi sinh nhiều hoa quả tốt đẹp trong đời sống đức tin của mình. Chính qua những việc chúng ta thực hiện dựa trên những giá trị của Tin Mừng, chính nơi những thành tựu mà chúng ta đạt được qua việc tuân giữ giáo huấn của Chúa, mọi người sẽ nhận ra chúng ta là con cái Thiên Chúa, là môn đệ của Đức Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, để chúng con luôn biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa, ngõ hầu chúng con sinh được nhiều hoa trái tốt đẹp làm sáng danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường