Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 7: 15-20 Chúa Giêsu đụng chạm đến một thực tế đang diễn ra. Đó là một thế giới đầy bóng tối và sự xảo quyệt.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 22-6-2016


thứ tư tuần XII thường niên C 


THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7: 15-20)

15 "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ?17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt.19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa.20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.

SUY NIỆM

“Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên, nhưng bên trong họ, họ là sói dữ tham mồi”.

Đây là cách nói trực diện, không né tránh những vấn đề thời sự, đang hiện trong đời sống thường nhật của Người Do thái.

Đây là một lời cảnh giác, để các môn đệ và những ai nghe Chúa rao giảng không bị những ngôn sứ giả phỉnh gạt.

Đây cũng là một lời mời gọi, đừng trở nên những kẻ giả hình, ngoài thì là chiên hiền lành, nhưng trong lòng thì như một con sói dữ.

Chúa Giêsu không né tránh thực tế giả dối đang xảy ra trong đời sống thường nhật, tệ hơn lại liên quan đến tôn giáo. Cái vốn là linh thiêng thì nay trở nên phàm tục, cái vốn thuộc về Thiên Chúa thì nay trở nên thế gian hơn bao giờ. Dân Chúa cần ngôn sứ, người nói lời của Chúa và thực thi sứ mạng Thiên Chúa trao. Họ cần ngôn sứ thật chứ không phải là những ngôn sứ giả. Ngôn sứ thật thì dám sống chết cho chiên và hy sinh mình để làm chứng cho lời loan báo. Ngôn sứ giả thì lợi dụng sứ mạng linh thiêng để chỉ phục vụ cho những lợi ích trần thế. Điều tồi tệ đang xảy ra là ngôn sứ giả đang trục lợi trên sự ngây ngô và hiền lành của dân chúng. Giả thật thật giả cứ lẫn lộn và nhiều người đi lầm đường.

Chúa Giêsu đụng chạm đến một thực tế đang diễn ra. Đó là một thế giới đầy bóng tối và sự xảo quyệt. Vấn đề đó ngày hôm nay đặt ra cho chúng ta cũng thật cấp thiết. Trong tư cách là ngôn sứ phổ quát tôi có thực sự là ngôn sứ thật hay không? Tôi có giả hình giả bộ để trở nên một con chiên hiền lành hay tâm địa của chúng ta đã là những con sói dữ? Là ngôn sứ thật tôi có nói và sống Lời của Chúa và thực thi sứ mạng không hay tôi chỉ là người nói một đường làm một nẻo? Tôi có lợi dụng hình ảnh linh thiêng của ngôn sứ để mưu cầu cho những lợi lộc trần gian hay chỉ là những lời nói, rao giảng mỵ dân?

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hằng ngày biết trở thành những ngôn sứ thật của Chúa, sống giống như những gì chúng con tuyên xưng và tin nhận. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường