Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XII Thường Niên (Mt 7:15-20) - Giuse Đức Quang

Lời Chúa hôm nay muốn chúng ta phải cẩn thận trước các tiên tri giả, hay cụ thể hơn là cẩn thận trước những lời nói và hành động với hình thức bề ngoài có vẻ tốt lành, trong khi thực chất bên trong lại chứa đựng toàn sự gian ác và dối trá.

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Tư Tuần XII Thường Niên
Ngày 22/06/2022

 [2 V 22, 8-13; 23, 1-3; Mt 7, 15-20]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ đội lốt chiên mà đến với các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Hãy xem quả của chúng thì các con sẽ biết được chúng. Nào có ai hái được nho nơi bụi gai, hoặc vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh quả tốt, còn cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, và cây xấu không thể sinh quả tốt.

Cây nào không sinh quả tốt sẽ bị chăt đi và ném vào lửa. Vậy cứ xem quả của chúng thì các con sẽ biết được chúng.”

Suy niệm

“HÃY SINH NHIỀU HOA THƠM TRÁI TỐT”

Lời Chúa hôm nay muốn chúng ta phải cẩn thận trước các tiên tri giả, hay cụ thể hơn là cẩn thận trước những lời nói và hành động với hình thức bề ngoài có vẻ tốt lành, trong khi thực chất bên trong lại chứa đựng toàn sự gian ác và dối trá.

Trong cuộc sống ngày nay, khi truyền thông xã hội phát triển nhanh chóng, chúng ta bị bao phủ bởi muôn vàn thông tin, sự kiện. Trong đó, có không ít những điều dối trá và sai sự thật, chúng giống như những lời tiên tri giả, nhằm lừa gạt mọi người và gây nên những đau thương khôn tả. Vì vậy, chúng ta cần phải phân định trước mọi thông tin, lời nói đang ngập tràn không chỉ bên ngoài mà còn bên trong lòng mình. Từ đó, chúng ta nhận ra đâu là điều Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta thi hành và sinh trái tốt.

Đồng thời, chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi sống chân thật và ngay thẳng trong từng lời nói và việc làm. Chúng ta đừng để chính mình trở thành những tiên tri giả, những người chỉ biết sống hình thức bề ngoài mà quên đi đời sống nội tâm bên trong.

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa tiếp tục ban ơn nâng đỡ, giúp chúng con biết phân định thánh ý Chúa trong từng sự kiện xảy ra nơi đời sống của chúng con. Nhờ đó, chúng con biết mau mắn thi hành điều Chúa muốn nơi chúng con và đem lại nhiều hoa thơm trái tốt. Amen.

Giuse Đức Quang