Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lạy thánh Giu-se công chính, xin bảo trợ cho các thành viên gia đình chúng con, để chúng con luôn biết tựa nương vào Chúa mà tránh xa tội lỗi và những quyến rũ thỏa hiệp của ma quỷ và sự xấu.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

NGÀY 30/6/2021
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (8,28-34)

28 Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy.29 Chúng la lên rằng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?”30 Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn.31 Bọn quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia”.32 Người bảo: “Đi đi!” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết.33 Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám.34 Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

SUY NIỆM

Ma quỷ, tội ác làm ảnh hưởng tất cả mọi người. Người bị ma quỷ ám hại trở nên rất hung hăng, và những người trong cộng đoàn cũng trở nên bất an, không ai dám đến gần và qua lại nơi người bị ma quỷ ám hại trú ẩn. Như vậy mới thấy tác hại của ma quỷ là nguyên nhân gây nên sự bất ổn trong tâm hồn của người bị ám lẫn sự xáo trộn trong cộng đoàn.

Muốn đánh đuổi ma quỷ cần phải có một sự đánh đổi, hy sinh tương đương. Trong đoạn Tin mừng hôm nay cho thấy quyền năng Chúa Giê-su vượt lên hẳn sự kiềm kẹp quấy phá của ma quỷ dành cho con người. Người chế ngự, khuất phục được ma quỷ. Người còn dứt khoát trục xuất ma quỷ khỏi ám hại con người. Chúa Giê-su không cho ma quỷ, tội lỗi và sự xấu có một cơ hội nào để thỏa hiệp.

Thế nhưng, nhiều lúc trong con người chúng ta, một sự hy sinh, đánh đổi lại làm chúng ta khó chịu, tính toán thiệt hơn khiến chúng ta không dám cộng tác với Chúa trong việc trừ khử ma quỷ và tội lỗi. Và không ít lần vì mối lợi vật chất hay yêu thích sự dễ dãi làm chúng ta nhân nhượng với ma quỷ, thỏa hiệp với sự xấu. Chẳng hạn buôn bán hàng kém chất lượng, mua gian bán mắc, ăn chặn xén bớt với cớ chẳng đặng đừng vì để mưu sinh cho gia đình, lo cho cha mẹ già, con cái có điều kiện đến trường; hoặc gian lận trong học đường chỉ vì muốn có điểm tốt, học lực giỏi, tấm bằng hạng ưu; với lý do làm việc nghỉ ngơi hợp lý; có người còn viện cớ cho sự ươn lười, lánh nặng tìm nhẹ của mình rằng không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời đâu mà lo… Những khi ấy, chúng ta để cho ma quỷ một chỗ trọ nơi bản thân, gia đình, khu xóm hay trong cộng đoàn mình. Và như dây tầm gởi, ngày qua ngày, một lúc nào đó ma quỷ và tội lỗi hút cạn kiệt chất hướng thiện trong tâm hồn chúng ta để biến chúng ta thành nô lệ cho chúng, khiến chúng ta chỉ hướng chiều về bóng tối và sự xấu mà khó thoát ra được.

Lạy thánh Giu-se công chính, xin bảo trợ cho các thành viên gia đình chúng con, để chúng con luôn biết tựa nương vào Chúa mà tránh xa tội lỗi và những quyến rũ thỏa hiệp của ma quỷ và sự xấu. Amen.