Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20: 24-29: Nếu Chúa không phục sinh thì sức mạnh nào, quyền năng nào làm cho các Tông đồ vốn là những người bình thường lại thực hiện được muôn ngàn phép lạ nhân danh Chúa Kitô Phục Sinh.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN C

LỄ KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ
 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20: 24-29)

Bấy giờ trong mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không ở cùng với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy những vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy, hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi". Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
 
SUY NIỆM

Việc Chúa sống lại là việc vượt quá sức tưởng tượng của con người. Làm sao một người đã chết mà có thể sống lại được? Tôma không hiểu, không thấy, nên không tin. Và ngày nay, cũng có nhiều người cũng giống như Tôma vậy. 

Thế nhưng, không phải cái gì chúng ta không thấy là nó không có. Khi học sinh đi học, những sự kiện lịch sử xảy ra trong quá khứ, các em nào có thấy, nhưng các em vẫn tin vì nghe thầy cô kể. Theo tính toán của các nhà thống kê thì có tới khoảng 80% kiến thức một người có được là nhờ người khác nói cho nghe, chỉ có 20% kiến thức đến từ việc người đó tự mình khám phá, đụng chạm, nghe và thấy. 

Thiên Chúa cho con người hơn con vật ở chỗ có lý trí để suy luận. Con vật chỉ tin những gì nó nhìn thấy, nghe, và đụng chạm, cho nên kiến thức của nó rất hạn chế. Con người có nhiều kiến thức hơn con vật vì biết dùng lý trí để suy luận mà nhận thức được những gì mình không nhìn thấy. Gió hay dòng điện là những cái chúng ta không thấy, nhưng chúng ta vẫn tin là nó có. Chúng ta tin nó có vì hiệu quả nó gây ra. Chúng ta biết có điện vì nó làm cho cái quạt nó quay, làm cho cái đèn nó sáng. Cũng vậy, việc Chúa Giêsu phục sinh thì chúng ta không thấy, nhưng chúng ta tin Chúa phục sinh vì thấy hiệu quả của việc này tác động làm biến đổi nơi các Tông đồ và Giáo Hội.

Nếu Chúa không phục sinh thì sức mạnh nào, quyền năng nào làm cho các Tông đồ vốn là những người bình thường lại thực hiện được muôn ngàn phép lạ nhân danh Chúa Kitô Phục Sinh. Và làm sao giải thích được sự kiện các Tông đồ vốn là những người ít học, không biết ăn nói, nhát gan và chối Thầy, chỉ sau có vài ngày lại trở thành những người ăn nói lưu loát, khôn ngoan không ai địch nổi, và sẵn sàng dùng mạng sống để minh chứng cho Chúa phục sinh. Các Tông đồ chính là các chứng nhân chắc chắn nhất cho Chúa phục sinh. Đức tin của chúng ta là đức tin tông truyền, được đón nhận từ các Tông đồ là những người đã tận mắt chứng kiến, nói chuyện, đụng chạm Chúa Phục Sinh, và đã được chính Chúa phục sinh biến đổi. 

Lạy Chúa, thánh Tôma đã thấy và đã tin vào Chúa, xin cho chúng con dù không thấy nhưng vẫn vững tin vào Chúa nhờ các chứng nhân của Chúa và Giáo Hội, vì đó thật sự là một mối phúc lớn cho chúng con. Amen.

 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường