Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên (Mt 16:13-19) - Giuse Minh Tuấn

Trong thời đại hiện nay, chúng ta cũng chịu nhiều áp lực dư luận như các môn đệ của Chúa khi xưa. Khi người khác nói rằng Thiên Chúa chúng ta là thế này, là thế kia, thì liệu rằng đức tin của chúng ta có vững vàng như thánh Phêrô Tông đồ khi xưa không? Liệu chúng ta có dám can đảm tuyên xưng đức tin của mình trong cuộc sống hiện nay không?

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên
Ngày 29/06/2022

Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Đồ

[Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu,

Khi ấy, Chúa Giêsu đến vùng Cêsarêa Philipphê và hỏi các môn đệ: Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, người thì bảo là Êlia, người khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Người nói với họ: Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu nói: Này Simon con ông Giôna, con có phúc, vì không phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Phần Thầy, Thầy bảo cho con biết: Con là Phêrô, (nghĩa là Đá), trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy; và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời; điều gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và điều gì con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng tháo cởi”.

Suy niệm

TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Hôm nay, Đức Giêsu đã hỏi các môn đệ của mình hai câu hỏi.

Câu hỏi thứ nhất: “ Người ta bảo Con Người là ai? ” (Mt 16,13). Các môn đệ đã trả lời Thầy của mình bằng việc nêu lên những ý kiến của những người không biết rõ về Thầy của mình. “ Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, người thì bảo là Êlia, người khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó ” (Mt 16,14).

Cũng là câu hỏi đó, Đức Giêsu lại hỏi chính các môn đệ của mình rằng: “ Phần các con, các con bảo Thầy là ai? ” (Mt 16,15). Một câu hỏi rất khó khi ta đặt mình vào bối cảnh của các môn đệ lúc bấy giờ. Những ngày tháng theo Thầy Giêsu có lẽ cũng khiến cho các ông một phần nào hiểu về Thầy của mình, tuy nhiên, các ông dường như đang còn bị chi phối bởi những lời đồn thổi bên ngoài về thân phận của Thầy mình. Nhưng rồi Phêrô đã vượt qua mọi dư luận ấy, mạnh dạn đại diện cho anh em mà mở miệng tuyên xưng chính niềm tin rằng: “ Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống ” (Mt 16,16). Một lời tuyên xưng thể hiện chính bản chất chính trực và lòng yêu mến Thiên Chúa nơi ông.

Trong thời đại hiện nay, chúng ta cũng chịu nhiều áp lực dư luận như các môn đệ của Chúa khi xưa. Khi người khác nói rằng Thiên Chúa chúng ta là thế này, là thế kia, thì liệu rằng đức tin của chúng ta có vững vàng như thánh Phêrô Tông đồ khi xưa không? Liệu chúng ta có dám can đảm tuyên xưng đức tin của mình trong cuộc sống hiện nay không?

Lạy Chúa, chúng con là những môn đệ của Chúa, là những con người đầy yếu đuối và kém lòng tin. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ lòng tin yếu kém của chúng con, để chúng con được luôn kiên vững mà mạnh dạn tuyên xưng niềm tin vào Chúa ngay giữa đời sống chúng con. Amen.

Giuse Minh Tuấn