Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên (Mt 16:13-19) - GKGĐ GP Phú Cường

Hôm nay, chúng ta mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Hai ngài được coi là trụ cột của Giáo hội. Chúng ta chiêm ngắm hai con người đều được Chúa gọi và chọn, cho dù các ngài có hoàn cảnh xuất thân hoàn toàn khác nhau. Nhưng điều quan trọng là các ngài đều có chung một lòng yêu mến Đức Giêsu cách nồng nhiệt.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ TƯ TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Ngày 29/06/2022

LỄ HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (16,13-19)

13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ”. 15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo thầy là ai?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. 17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn thầy, thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng đá, trên tảng đá này, thầy sẽ xây Hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”.

SUY NIỆM

Hôm nay, chúng ta mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Hai ngài được coi là trụ cột của Giáo hội. Chúng ta chiêm ngắm hai con người đều được Chúa gọi và chọn, cho dù các ngài có hoàn cảnh xuất thân hoàn toàn khác nhau. Nhưng điều quan trọng là các ngài đều có chung một lòng yêu mến Đức Giêsu cách nồng nhiệt.

Tin mừng hôm nay chỉ nói đến vinh dự đặc biệt được dành cho Phêrô, nhưng vinh dự ấy một ngày kia cũng sẽ được trao tặng cho Phaolô qua Lời Chúa phán với Khanania: “Hãy đi tìm Saolô, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại” (Cv 9,15). Khanania đã ra đi làm theo lệnh Chúa, vì ông hiểu Phaolô đã được đặc cách, như Phêrô và các tông đồ trước đây.

Chúng ta nghe về hành trình của Chúa Giêsu trên con đường truyền giáo. Sau một thời gian dài theo Chúa, hôm nay, Chúa hỏi các môn đệ về cảm nghĩ của dân chúng: “ Người ta nói Con Người là ai?”. Có rất nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng điều quan trọng hơn là Chúa Giêsu muốn các môn đệ trả lời như thế nào với câu hỏi ấy: “ còn anh em, anh em bảo thầy là ai?”. Dĩ nhiên câu trả lời của các môn đệ phải khác với dân chúng, vì các ông được ở cùng Người, cùng ăn uống với Người, chắc hẳn các ông sẽ có trải nghiệm của riêng mình.

Chúng ta thấy câu trả lời của tông đồ trưởng Phêrô đã làm vừa lòng Chúa nhất: “ Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống ”. Câu trả lời của Phêrô đã nói đúng căn tính đích thực của Chúa Giêsu - Người là Con Thiên Chúa.Suy Niệm Lời Chúa
Ngày hôm nay, chúng ta cũng hãy can đảm bắt chước thánh Phêrô mà tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa; như Phêrô và Phaolô, mỗi người cũng dám từ bỏ, dám theo, dám sống và dám chết cho Đức Kitô và Tin mừng của Người. Amen.