Clock-Time

Suy niệm Thứ Tư tuần XIV thường niên C - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Mt 10: 1-7:  Ngày rửa tội, người có Kitô hữu lại được thêm một cái tên mới, đó là tên thánh. Tên thánh đi liền trước tên gọi của chúng ta để lập thành danh xưng Kitô hữu, đồng thời, cũng nói lên ước muốn noi gương vị thánh mà chúng ta chọn làm bổn mạng. 


SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 10-07-2019

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10: 1-7)
 
1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông;3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô;4 ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người.5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.

SUY NIỆM
 

Ngày sinh ra, ta được cha mẹ đặt cho một cái tên. Cái tên ấy có khi được thai nghén từ rất lâu trước khi đứa con sinh ra, nó hàm chứa một ước muốn nào đó của cha mẹ trên cuộc đời con cái sau này. Cái tên nó gắn liền với một ý nghĩa hay có khi chỉ là sự chọn lựa đặt ngẫu nhiên. 

Ngày rửa tội, người có Kitô hữu lại được thêm một cái tên mới, đó là tên thánh. Tên thánh đi liền trước tên gọi của chúng ta để lập thành danh xưng Kitô hữu, đồng thời, cũng nói lên ước muốn noi gương vị thánh mà chúng ta chọn làm bổn mạng. 

Gọi đích danh một cái tên, ta không kêu lên một danh xưng, mà kêu lên cả con người của họ, bao hàm toàn thể những gì thuộc về người đó. Người phương Tây có thói quen gọi “họ” thay cho “tên” để nói lên tính toàn thể của con người này. 

Chúa Giêsu gọi tên từng Tông đồ một, lập thành nhóm 12, nhóm thân cận cùng với Người để chia sẻ sứ mạng cùng với Chúa. Định hướng không đổi, và sứ mạng Chúa nêu ra quá rõ ràng: “hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel và loan báo nước trời đã gần đến”. Trong số những Tông đồ đó, có những tên gọi, khi xướng lên, ta mường tượng cách tỏ tường về con người của họ: như Phêrô, Giacôbê và Gioan; hay có những Tông đồ mà ta cũng hiểu rõ về họ cách tường minh: Giuda Iscariot - kẻ bán Chúa, người phản bội, và cái chết tự sát. Có người có ảnh hưởng lớn, có người lãnh đạo, có người giữ túi tiền, có người thì ta không nắm nhiều thông tin về các ngài nhiều lắm, và có thể nói có người trổi trang, có người mờ nhạt. 

Kitô hữu là một danh xưng. Thế nhưng, khi nói tôi là một ai đó, xác định, đó không còn là danh xưng, mà là toàn thể con người của tôi. Dù chúng ta thay danh xưng, thay tên đổi họ, con người của tôi vẫn thế. Tên gọi gắn liền với con người. Chúa gọi tôi để trở thành một Kitô hữu, thành môn đệ của Người, nghĩa là người mang Chúa Giêsu, người có Chúa, tôi cũng thông chia sứ mạng các Tông đồ. Ngài gọi tôi với một tên gọi nào đó, không chỉ là một danh xưng, mà là mời gọi toàn thể con người tôi phải làm chứng cho Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã chọn con làm Kitô hữu, nghĩa là người theo Chúa. Xin cho con khi sống ơn gọi đó, con biết làm chứng cho Chúa với toàn thể con người này. Amen.  

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường