Clock-Time

Suy niệm Thứ Tư tuần XIV thường niên C - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Mt 10: 1-7: Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

 

NGÀY 6-7-2016

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10: 1-7)
 
1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông;3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô;4 ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người.5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu chọn gọi 12 Tông đồ không phải để trở thành cộng sự viên, nhưng là  để trở thành những “đồng sự”, hay là những người “kế thừa”. Bởi kẻ cộng sự chỉ là người cộng tác, và hầu như không bị ràng buộc trách nhiệm vào công việc, bởi nhiều khi người cộng sự chỉ thi hành công việc như người giúp việc. Chúa không cần người giúp việc và Chúa càng không cần người cộng sự trong việc loan báo Tin Mừng, thực thi lòng thương xót của Chúa.

Thật vậy, lòng thương xót của Chúa không là một thuộc tính được thêm vào bản tính Thiên Chúa, nhưng đó là cốt lõi thuộc nội tại của đời sống Ba Ngôi Thiên Chúa, là bản chất thuộc bản tính Thiên Chúa, bởi Ngài là tình yêu. Vì thế, khi tỏ bày lòng thương xót đối với nhân loại, Chúa đã không cậy nhờ đến bất cứ một “cộng sự viên” nào. Trong Cựu ước Chúa nhờ đến các ngôn sứ, các tư tế không phải để “tỏ bày” lòng thương xót, nhưng là “loan báo” lòng thương xót. Bởi “người cộng sự” không thể nào diễn đạt cho đúng về lòng thương xót của  Chúa, vì đièu đó thuộc về bản chất, nằm trong”máu thịt” của Chúa. Chỉ có Chúa mới có thể tỏ bày cách chính xác về chính Chúa, bởi đó Chúa đã đích thân đi vào trần gian, qua việc nhạp thể của Ngôi Hai, và chính Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, là Dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha, “mầu nhiệm đức tin Kitô giáo như đã được tóm tắt đầy đủ trong mệnh đề này. Nơi Đức Giêsu Nazareth, lòng thương xót đã trở nên sống động, hữu hình, và đạt đến tột đỉnh” (Tông thư Dung Mạo lòng thương xót của Chúa).

Vì thế, việc Chúa chọn 12 Tông đồ  không nhằm biến các ông trở thành cộng sự viên loan báo về lòng thương xót, nhưng là những “đồng sự” tỏ bày lòng thương xót. ‘Đồng sự” là trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, là “tôi sống nhưng không phải là tôi sống, nhưng chính Đức Kitô sống trong tôi”. Trở nên “đồng sự” với Chúa để những nhịp đập yêu thương của Chúa cũng là nhịp đập trái tim của nhưng “đồng sự”, để lòng xót thương của các “đồng sự” cũng trở nên giống lòng xót thương của Chúa. Việc Chúa chọn  12 tông đồ là thế đó, bởi chỉ có thể trở thành “đồng sự” các tông đồ mới có thể tiếp tục công việc tỏ bày lòng thương xót của Chúa từ đời này qua đời nọ một cách sống động và cụ thể, chỉ có là “đồng sự” các tông đồ mới sống chết cho sứ vụ loan báo về tình yêu thương của Thiên Chúa.

Là ngừoi Kitô hữu, qua bí tích Rủa tội, Thêm sức và Thánh Thể, chúng ta cũng được Cháu mời gọi để trở thành tông đồ, tức là trở thành đồng sự của Chúa trong công việc loan báo Tin Mừng, loan báo về lòng từ bi nhân hậu của Chúa. Là “đồng sự”, chúng ta loan báo không như người chỉ đường, nhưng là chúng ta nói tỏ bày về một thực tại mà chúng ta đang cảm nghiệm và đang sống về thực tại đó. Hay nói cách khác chúng ta không nói về tình yêu Chúa như một người truyền giảng kiến thức, nhưng là một chứng nhân bằng chính cuộc sống của chúng ta, một chứng nhân ôm ấp trái tim đầy lòng thương xót.

Lạy Chúa, Chúa đã chọn các tông đồ để sứ Tin Mừng yêu thương luôn được loan báo, xin cho chúng con cũng tiếp bước các tông đồ để đời chúng con thực sự là chứng nhân của Chúa, một vị Thiên Chúa đầy lòng xót thương. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường