Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XV Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mặc khải Nước Trời cho chúng con. Với trí khôn hạn hẹp, chúng con không hiểu thấu. Xin soi lòng mở trí để mỗi ngày chúng con hiểu được lời thông tuệ của Chúa nói với chúng con.
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ TƯ SAU CN XV THƯỜNG NIÊN

NGÀY 14/7/2021
 


Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (11,25-27)

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.27 Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”.

SUY NIỆM

Vũ trụ bao la này có quá nhiều điều gây ngỡ ngàng cho chúng ta. Mỗi khám phá thêm của khoa học, càng tô điểm thêm cho sự phong phú vô tận mà con người chỉ mới biết được một phần ít ỏi trong thiên nhiên rộng lớn tưởng chừng như vô hạn. Nhìn ở góc độ khoa học, thuần tuý nó cung cấp cho chúng ta sự hiểu biết. Những kiến thức và những khám phá đó giúp cho con người càng hiểu thêm về thiên nhiên và vũ trụ bao la kỳ diệu này. Nhìn ở tầm vĩ mô trong vũ trụ, con người chỉ là hạt cát nhỏ bé, chẳng là gì. Dù cho ngày nay, trí tuệ của chúng ta đã đến một mức nhận thức cao hơn, có thể nghiên cứu và giải đáp nhiều câu hỏi hóc búa hơn, nhưng xét trong tổng thể những gì chúng ta biết được quả thật chẳng thấm vào đâu so với sự trí tuệ của Đấng Tạo Hoá.

Nhiều nhà khoa học có niềm tin, họ vẫn chắc chắn rằng Đấng Tạo Hoá quả là siêu việt khi tạo ra mọi sự. Và trong sự giới hạn của con người, dù cho là từ những bộ óc siêu phàm, họ vẫn khiêm tốn nhận ra sự nhỏ bé của mình.

Những nhà khoa học không tôn giáo họ vẫn cho rằng đặt niềm tin vào Đấng Tạo Hoá là sai lầm, dựa trên lý thuyết vũ trụ tự sinh tự diệt.

Những tranh luận giữa hai lập trường này đã là những tranh luận muôn thuở của con người. Từ xưa, triết học, rồi tôn giáo cố minh giải. Và cho đến ngày nay, con người vẫn cố gắng minh giải theo một góc độ nào đó mà họ hiểu được. 

Là người đặt niềm tin vào Chúa, thì lời cầu nguyện của Chúa Giêsu hôm nay: “Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin ngợi khen Cha. Vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”, cũng gợi ý cho chúng ta về nhiều điều. Có nhiều cách để con người tiếp cận sự hiểu biết, thì cũng có cách để con người tiếp cận Đấng Tạo Hoá. Cách đơn giản đó là tin vào lời mặc khải của Đấng đến từ Thiên Chúa. “Cha Tôi giao phó mọi sự cho Tôi. Không ai biết rõ Người Con trừ ra Cha, và cũng không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ người Con muốn mặc khải cho”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mặc khải Nước Trời cho chúng con. Với trí khôn hạn hẹp, chúng con không hiểu thấu. Xin soi lòng mở trí để mỗi ngày chúng con hiểu được lời thông tuệ của Chúa nói với chúng con. Amen.