Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 25-27 Chúng ta không thể hiểu và đón nhận người khác nếu chúng ta không có một tương quan với người đó. Cũng vậy, chúng ta không thể hiểu và đón nhận sứ điệp của Chúa Giêsu nếu chúng ta không có một tương quan với Người.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XV THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 15/07/2020

THÁNH BÔNAVENTURA, GIÁM MỤC 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu ( Mt 11: 25-27)

25 Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
27 Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”.


SUY NIỆM

 
 Chúng ta thấy, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay được khởi đi từ đời sống cụ thể của Người. Người khởi đi từ sự thất bại mà các kinh sư và các thầy dạy luật đã gây ra cho Người và từ sự tiếp đón mà Người đã nhận từ những người khiêm nhường và nghèo khó. Như vậy, không phải sứ điệp của Chúa Giêsu không được mặc khải cho những người thông thái, mà là họ không muốn tiếp nhận sứ điệp của Chúa Giêsu. Ngược lại những người khiêm nhường và nghèo khó thì mau mắn tiếp nhận sứ điệp của Chúa Giêsu.

Kinh nghiệm cho thấy, những người hiểu biết và tài giỏi thường dùng sự hiểu biết của mình để khởi đầu cho mối tương quan. Cũng vậy, những người thông thái và khôn ngoan không tiếp nhận sứ điệp của Chúa Giêsu vì họ nghĩ rằng họ biết mọi sự, Chúa Giêsu chẳng có gì để nói với họ cả. Tệ hơn nữa đối với họ, Chúa Giêsu chỉ là một kẻ ăn nói lộng ngôn, phạm thượng không thể mặc khải cho họ biết Thiên Chúa. Thật vậy, làm sao Chúa Giêsu có thể mặc khải sứ điệp cho những con người đang phê phán, chống đối và muốn loại trừ Người. Khi chống đối loại trừ một ai đó cũng có nghĩa là chúng ta bịt kín các cửa để không thể hiểu về người đó. Mà nếu chúng ta có hiểu thì chỉ là sự hiểu biết theo suy nghĩ, theo thành kiến của mình về họ.

Ngược lại, những người bé mọn dùng tình yêu để khởi đầu cho mối tương quan với Chúa Giêsu. Họ nhận biết Chúa Giêsu là sự hiện diện hữu hình của Thiên Chúa qua tình yêu của Chúa Giêsu đối với những người tội lỗi, những người thấp cổ bé họng, những người cô thân cô thế. Người chạnh lòng thương khi thấy dân chúng bơ vơ không người hướng dẫn. Người chữa lành bệnh tật, ủi an và nâng đỡ những con người đau khổ thất vọng.

Chúng ta không thể hiểu và đón nhận người khác nếu chúng ta không có một tương quan với người đó. Cũng vậy, chúng ta không thể hiểu và đón nhận sứ điệp của Chúa Giêsu nếu chúng ta không có một tương quan với Người. Mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu càng khắn khít thì chúng ta càng đón nhận mặc khải của Người một cách đầy đủ hơn.

Xin Chúa cho mỗi chúng con không chỉ biết sử dụng khả năng và sức lực, nhưng còn nhận ra được sự giới hạn của khả năng và sức lực trong việc khám phá ra sứ điệp của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết khởi đầu mối tương quan với Chúa và người khác bằng tình yêu Chúa đã dành cho chúng con. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường