Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11, 25-27: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này,..."

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 13-7-2016 THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11: 25-27)
 
25 Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.27 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

SUY NIỆM

“Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”.

Người con mong muốn làm theo ý cha mình bao lâu nó còn yêu mến cha nó. Người con cũng mong muốn có cơ hội để bày tỏ lòng yêu mến cha bao lâu nó còn sống trong sự bao bọc của cha.
 
Sống đức tin là sống tâm tình của một người con đối với Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa là người cha tốt lành hằng mong muốn mọi sự tốt lành cho những đứa con, nhất là những đứa con bé mọn.
 
Chúa Giêsu đã từng dạy chúng ta phải yêu mến Cha và làm sáng danh Cha. Chúa Giêsu đã ngợi khen Thiên Chúa như người Cha, đã tỏ mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn, tức là những người đã tin theo và chỉ biết lệ thuộc vào Chúa Giêsu, giống như trẻ nhỏ lệ thuộc vào người lớn. và Chúa Giêsu coi đó là việc tốt lành, là những mặc khải Thiên Chúa nhắm tới và là điều đẹp ý Chúa Cha. “Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”.
 
Chúa Giêsu cũng là một người con Chí ái của Chúa Cha. Một người con được Cha trao phó mọi sự và được nhận biết Thiên Chúa là Cha, để rồi Chúa Giêsu mạc khải cho người ta, nghĩa là làm cho người ta được sống. “Sự sống vĩnh cửu là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật và duy nhất, và Con Một Cha là Đức Giêsu Kitô, Đấng Cha sai đến”.
 
Người con luôn lệ thuộc vào cha mẹ. Vậy chúng ta cũng cần bày tỏ lòng yêu mến kính tôn và lệ thuộc cuộc đời trong Thiên Chúa, cần đến Chúa và siêng năng chăm lo những việc đạo đức cách nhiệt thành.
 
Siêng năng đến với Chúa để dễ dàng vâng lời và thực thi ý Chúa; cần đến Chúa để thêm tin tưởng và phó thác mọi sự cho Chúa; trông cậy Chúa để thêm nhiệt thành sống đẹp lòng Chúa và tìm đủ cách để làm vinh danh Chúa. “Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”.
 
Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là sự sống, là hạnh phúc, là cùng đích đời con. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường