Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 20: 20-28 Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?"

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 25.7.2018

LỄ THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 20: 20-28)
 
20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì?" Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy".22 Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?" Họ đáp: "Thưa uống nổi".23 Đức Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được".
24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.25Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người".

SUY NIỆM

Trong Tin Mừng của ngày lễ kính thánh Tông đồ Giacôbê, thuật lại sự tức tối giữa các Tông đồ với hai anh em Giacôbê và Gioan. Có lẽ nguyên nhân do mẹ của Giacôbê và Gioan đến bái lạy và kêu xin Chúa Giêsu, truyền cho hai con của bà một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả trong nước của Chúa. Đây được coi là thái độ thèm khát địa vị theo đường lối của ma quỷ; chắc chắn đường lối này luôn chống lại những chương trình đào tạo môn đệ của Chúa Giêsu.

Đường lối của Chúa Giêsu đã hoạch định cho người môn đệ theo Chúa là tự hủy và phục vụ. Chúa nói: “Giữa anh em thì không được như thế: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như khi Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”.

Chúng ta tự hỏi điều gì sẽ làm cho người môn đệ Chúa  Kitô, khi loan báo Tin Mừng cho anh chị em, lời của họ được đi vào tim tha nhân, đụng chạm đến tim tha nhân, và lay động tim tha nhân? Có phải là tài hùng biện, kiến thức, chương trình được thiết kế hào nhoáng màu mè theo kiểu thế gian? Thưa đây không phải là hành trang của người môn đệ Chúa khi đi loan báo Tin Mừng. Hay ngày nay cũng có nhiều môn đệ Chúa quá lạm dụng về từ ngữ “phục vụ”. Đối với họ phục vụ là gì? Phục vụ phe nhóm cũng gọi là phục vụ. Phục vụ để được người khác phục vụ cũng gọi là phục vụ. Phục vụ để tìm kiếm hay thèm khát vinh quang trần gian cũng gọi là phục vụ. Phục vụ để tìm cách thăng tiến bản thân cũng gọi là phục vụ.

Theo con đường phục vụ chân chính của Thầy Giêsu, người môn đệ phục vụ Tin Mừng đúng nghĩa phải là người “Loan báo Tin Mừng cho người nghèo; công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha; cho người mù biết họ được sáng mắt; trả lại tự do cho người bị áp bức” hay “chữa lành cho người đau yếu; cho người chết sống lại; người phong cùi được sạch; khử trừ ma quỷ”.

Đức Thánh cha Phanxicô cũng từng nói: “Thật là tồi tệ khi người ta thấy những người loan báo Tin Mừng, đúng ra là những người phục vụ thì lại là những kẻ sống để được phục vụ”. Ngài còn nói tiếp: “Bò lên trên thang danh vọng trong Giáo Hội là một dấu hiệu cho thấy người đó không biết loan báo Tin Mừng là gì!”.

Chúng ta cầu nguyện cho tất cả thành phần trong Hội Thánh luôn sống Tin Mừng phục vụ của Thầy Giêsu một cách đúng nghĩa như lòng Chúa hằng mong ước. Amen.
    
GKGĐ Giáo phận Phú Cường