Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 13, 44-46: Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng.
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY
 
NGÀY 27-07-2016

THỨ TƯ
 TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN C

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 13, 44-46)

 
44 "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.45 "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

SUY NIỆM

Một ánh sáng chiếu tỏa trong tâm hồn làm cho con người cảm nghiệm tình thương bao la của Thiên Chúa dành cho mình. nhận ra bàn tay huyền nhiệm của Thiên Chúa trong cuộc đời và trong mọi biến cố của sự vật. Con người  nhìn thấy một thế giới tốt đẹp, đáp ứng mọi sâu xa của mình trong Thánh Thần.  Đó là kho tàng quí giá nhất mà con người nhận ra được, thì họ sẵn sàng coi nhẹ mọi điều khác để dấn thân vào vương quốc của Thiên Chúa, họ biết là mình được hạnh phúc.

Thánh nữ Têrêxa avila diễn tả câu ngắn gọn và phong phú: "một mình Chúa là đủ ". Câu này có hai ý nghĩa: trước tiên là chỉ có một mình Chúa có thể đáp ứng đầy đủ cho tâm hồn con người, đáp ứng mọi ước vọng sâu xa của con người. Kế đến, người nào nhận ra Chúa, Đấng đến cùng nhân loại và đỡ nâng mọi người, thì người ấy không cần điều gì khác, vì trong Chúa họ được tất cả những  gì họ khao khát.

Trong một cuộc phỏng vấn với câu hỏi: "mất mát lớn lao nhất trong cuộc đời là gì?", nhà thần học luân lý Garil trả lời: "đó là mất đức tin". Có thể chúng ta cũng nói được như thế. mất đức tin là mất viên ngọc quí giá nhất, mất kho báu  quan trọng nhất là mất luôn cả niềm vui trong cuộc sống, mất tất cả mọi hy vọng cho đời này cũng như đời sau. Niềm hy vọng ấy chúng ta cùng chia sẻ cho nhau và cùng nhau cử hành trong thánh lễ và trong cuộc sống. Niềm hy vọng ấy luôn giúp chúng ta giải thoát khỏi những giá trị thứ yếu, để tìm được giá trị thực sự quan trọng hơn cả. Trong nghi thức khai tâm của người dự tòng. Họ được hỏi: con xin gì cùng Hội thánh Chúa? Họ trả lời: thưa con xin đức tin. Đức tin sinh ơn ích gì cho con? Đức tin mang lại cho con sự sống đời đời. Hội thánh chỉ có một kho tàng quí giá nhất là Đức tin để trao cho các tâm hồn. Nhờ đó, con người gặp được Chúa Giêsu, gặp được sự sống đời đời. Ngươi kitô hữu được mời gọi phải chấp nhận từ bỏ tất cả để giữ vững niềm tin trong cuộc sống. Khi từ bỏ mọi sự khác để đạt được Nước trời, đó sẽ không phải là một thua thiệt, nhưng là một thắng lợi lớn lao.

Lạy Chúa, xin ban cho con thêm đức tin. Xin cho con luôn biết trân trọng và vun đắp đức tin từng ngày.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường