Clock-Time

Suy niệm Thứ Tư tuần XVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng 15: 21-28 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi! " Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con."
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 03-08-2016


THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN CNGƯỜI ĐÀN BÀ NGOẠI GIÁO

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 15: 21-28)

 
21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! "23 Nhưng Người không đáp lại một lời.24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi."25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi! "26 Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con."27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống."28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

SUY NIỆM

Trong cách nói: “Có một người đàn bà xứ Canaan”, thánh sử Mathêu ngầm cho biết, đây là người ngoại giáo. Hơn thế, Canaan là vùng đất mà từ xưa đã có mối thù với dân Dothái, dân được Chúa tuyển chọn. Vì là người ngoại giáo, những người sống trong vùng Canaan luôn luôn bị người Dothái khinh thị, không bao giờ có bất cứ mối liên hệ nào.

Dù biết mình bị nhiều “hạn chế” như thế, người đàn bà cứ kiên nhẫn kêu to nài xin Chúa Giêsu cứu chữa con của bà bị qủi ám: Lạy Ngài là con vua Đavít, xin thương xót tôi. Con gái tôi bị quỷ ám khốn khổ lắm”.

Các môn đệ cứ muốn đuổi bà ấy đi, còn Chúa Giêsu thì thoái thác. Nhưng bà mẹ khôn ngoan và kiên trì nài xin không thất vọng. Bà càng kêu lớn tiếng: Lạy Ngài, xin giúp tôi”

Người đàn bà tha thiết kêu cầu Chúa không phải chỉ vì bà tin Người có thể giúp đỡ, nhưng Người còn là nguồn hy vọng duy nhất của bà. Bà đến với Chúa bằng niềm hy vọng tha thiết, bằng sự thúc bách mạnh mẽ của tình yêu thương mà bà dành cho con của bà. Bà quyết tâm cầu xin cho bằng được, không nản lòng.

Người đàn bà có một đức tính tối cần cho lời cầu nguyện được hữu hiệu, đó là sự kiên nhẫn và sự thành khẩn trong khi cầu xin, dẫu Chúa có làm thinh. Bà đã toại ý khi không chỉ Chúa chữa lành cho con của bà mà còn khen ngợi bà: “Lòng tin của bà mạnh thật”.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đức tin. Xin cho chúng con luôn đặt trọn niềm phó thác tuyệt đồi vào Chúa. Xin dạy chúng con biết cầu nguyện không ngừng, cầu nguyện liên lỉ trọn cuộc đời chúng con, để luôn đủ mạnh mẽ và can đảm vâng theo thánh ý Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường