Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên (Mt 15:21-28) - GKGĐ GP Phú Cường

Bài Tin mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta hình ảnh của thân phận con người trước đau khổ triền miên. Và hơn nữa, chị ta còn chịu những thử thách. Nhưng cuối cùng chị vẫn kiên nhẫn, tất cả vì tình thương dành cho con gái yêu dấu của mình. Tình yêu hòa quyện với niềm tin sắt son.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Ngày 03/08/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (15,21-28)

21 Hôm ấy, Đức Giê-su đi về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!”. 23 Nhưng Người không đáp lại một lời. 24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi”. 25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!”. 26 Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. 27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy”. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

SUY NIỆM

Bài Tin mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta hình ảnh của thân phận con người trước đau khổ triền miên. Và hơn nữa, chị ta còn chịu những thử thách. Nhưng cuối cùng chị vẫn kiên nhẫn, tất cả vì tình thương dành cho con gái yêu dấu của mình. Tình yêu hòa quyện với niềm tin sắt son.

Chúa im lặng, Chúa chất vấn và Chúa chữa lành. Đó là cách Chúa khơi lên niềm tin của người phụ nữ. "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Đây không phải là việc “xin cho” nhưng là Chúa cần lời đáp trả của con người: lời đáp trả đem lại sự sống trọn vẹn. Người phụ nữ đã thực sự tiến bước và vững vàng trên con đường đức tin. Chúa không chỉ chữa lành phần xác nhưng còn chữa lành phần hồn. Đó là điều đáng giá do đức tin đem lại. Ngoài ra, Tin mừng cho chúng ta bài học về niềm tin của người được gọi là “ngoại đạo”: họ có cơ hội được thiết lập mối tương quan mật thiết với Chúa: đức tin được triển nở trong lời cầu nguyện chân thành.

Đức Thánh cha Phanxicô chia sẻ: “Việc cầu nguyện không phải là một chiếc đũa thần kì diệu! Nhưng việc cầu nguyện giúp chúng ta giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa, phó thác nơi Ngài, ngay cả những khi chúng ta không hiểu Thánh ý của Ngài”. Vì thế, hãy cầu nguyện với sự phó thác, tin tưởng, chúng ta có cơ hội ở gần Thiên Chúa hơn và kín múc được nhiều ơn thiêng nơi ngài.

Lạy Chúa, có nhiều lúc, chúng con còn chưa hiểu thánh ý của Ngài, chưa đủ kiên nhẫn với chính mình và với những sự kiện diễn ra trong cuộc sống. Xin Chúa đừng để chúng con chậm tin và lạc đường nhưng luôn dẫn bước chúng con trên đường nẻo vẹn toàn. Amen.