Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XX Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Qua dụ ngôn của bài Tin mừng hôm nay, cùng nhau xin Chúa thương giúp chúng ta luôn mở rộng con tim và lý trí để biết áp dụng giá trị của Lời Chúa vào trong cuộc sống..

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 18/08/2021


GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (20,1-16)

1 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc.3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ.4 Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng”.5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy.6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?”7 Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi”. Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!”8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất”.9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền.10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền.11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ:12 "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt”.13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao?14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó.15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?”16 Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. (Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít).

SUY NIỆM

 Sống ở đời ai cũng muốn mình được đối xử công bằng hay là được trả lương cân xứng với những gì mình bỏ ra. Nhưng rồi tìm kiếm một sự công bằng theo thế gian quả thật là điều khó. Làm sao để có một thước đo công bằng trong xã hội? Chính Lời Chúa của ngày hôm nay giúp chúng ta giải đáp thắc mắc về ý nghĩa và mục đích tối hậu của sự công bằng qua dụ ngôn thợ làm vườn nho.

Khi đi làm công, lẽ đương nhiên, ai cũng sẽ được trả lương theo chức vụ, khả năng và thời gian mình làm việc. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại tính khác với những gì thế gian đã ấn định, cân đo, đong đếm với nhau. Con người thường có những tính toán, so đo và phân bì để có được sự công bằng. Mẫu số chung mà con người ấn định là tiền tài, sức lực, khả năng và thời gian.

 Chúa Giêsu không áp dụng vào những mẫu số chung của thế gian, Người áp dụng một phương pháp tuyệt đối đưa con người đến hạnh phúc của Thiên Chúa, đó chính là con đường của tình yêu Tin mừng. Thiên Chúa không trả công cho con người theo chức vụ, khả năng, sức lực và thời gian, mà điều quan trọng là tình yêu trong hành vi cư xử của con người. Đỉnh cao của sự công bằng của Thiên Chúa, đó là lòng thương xót và sự quảng đại của Thiên Chúa: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó”.

 Qua dụ ngôn của bài Tin mừng hôm nay, cùng nhau xin Chúa thương giúp chúng ta luôn mở rộng con tim và lý trí để biết áp dụng giá trị của Lời Chúa vào trong cuộc sống. Xin Chúa cũng giúp chúng ta luôn quảng đại với mọi người như Chúa đã quảng đại với chúng ta.