Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 20: 1-16: Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 20: 1-16)

1 "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc.3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ.4 Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng."5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy.6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? "7 Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho! "8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất."9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền.10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền.11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ:12 "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt."13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao?14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó.15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? "16 Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. (Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.)

SUY NIỆM

Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa rất công bình, nhưng vượt lên trên sự công bình đó, Thiên Chúa còn đối xử với con người bằng tấm lòng thương yêu. Chính vì thế, mà lời thánh vịnh 130 đã có câu: “Nếu Chúa chấp tội thì có ai đứng vững được chăng, nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để con người biết kính sợ Ngài”.

Chính đoạn Tin mừng này cũng muốn diễn tả điều đó. Tình yêu thương của Chúa luôn vượt qua mọi thứ cân đo đông đếm, hay tính toán theo lẽ tự nhiên của con người. Và đường lối của Thiên Chúa cũng hoàn toàn khác hẳn những gì con người dự tình và chờ đợi.
Qua dụ ngôn về những người làm vườn nho, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa. Quả thật, Thiên Chúa có những đường lối xem ra ngược lại hoàn toàn với cách suy nghĩ thường tình của con người. Vì thế, sống đức tin thiết yếu là đón nhận và đi vào đường lối của Thiên Chúa. Người chủ vườn nho được nói đến trong đoạn Tin Mừng là hình ảnh diễn tả một Thiên Chúa đây lòng nhân từ. Người chủ ấy vừa không lỗi công bình với những thợ vào làm giờ đầu, lại vừa tỏ ra tình thương với những thợ vào làm giờ cuối.

Thiên Chúa yêu thương con người, đó là nền tảng của đạo chúng ta. Tình thương đó vượt xa mọi tính toán theo kiểu con người. Ngài mời gọi chúng ta đi vào tình yêu của Ngài với trọn niềm tín thác. Ngài cũng mời gọi chúng ta tỉnh thức để đón nhận tình yêu của Ngài thể hiện bằng nhiều cách thế mà mấy khi chúng ta ngờ được! Ngài cũng mời gọi chúng ta chia sẻ tình yêu ấy với mọi người bằng tất cả lòng quảng đại và sự cảm thông của mình.

Ước gì chúng ta luôn có cái nhìn và nhận định đúng đắn về đường lối và tư tưởng của Chúa, để luôn sống trong bình an, phó thác và tin tưởng. Amen.
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường