Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên (Mt 23:27-32) - GKGĐ GP Phú Cường

Kinh nghiệm sống của ta như sợi dây thừng chỉ có một đầu, chưa bao giờ là đủ, nên luôn cần đến sự trau dồi, tiếp thu để thêm phong phú. Tránh mọi sự tự kiêu, cho rằng mình biết hết, sẽ giúp cho tâm trí ta tránh bị ra nghèo nàn, ích kỷ, ngu muội và phiến diện, ta sẽ nên ngoan ngùy với Thần khí, tâm hồn cởi mở, thanh thoát và phần thưởng sau cùng là được nhìn thấy những công trình vĩ đại của Chúa làm

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ TƯ TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Ngày 24/08/2022

LỄ THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ - lễ kính

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (1,45-51)

45 Hôm ấy, ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét”. 46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?”. Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem!”. 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối”. 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi?”. Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi”. 49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!”. 50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”. 51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”.

SUY NIỆM

Kinh nghiệm là một món quà. Đó là tri thức của ta về một vật, một sự việc hay một con người. Kinh nghiệm giúp nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm công sức và hạn chế rủi ro. Lời nhận xét của Nathanael, sau khi nghe Philipphê giới thiệu về xuất thân của Đấng Mêssia, cho thấy ít nhiều kinh nghiệm của ông về Nadarét, mà kinh nghiệm này có vẻ không mấy tích cực: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” , nghĩa là, bằng sự hiểu biết của mình Nathanael không muốn phí thời gian cho con người đến từ nơi “khỉ ho cò gáy” này.

Tuy nhiên, ngay sau đó, chính ông đã tự nguyện đứng lên để đến và xem Đức Giêsu - người mà bạn ông vừa giới thiệu. Hành động này cho thấy Nathanael là người biết mở lòng đón nhận cái mới, không tự thỏa mãn với vốn kinh nghiệm sống ít ỏi của mình. Ông biết sẵn sàng với thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Đây là thái độ cần thiết cho chúng ta - những môn đệ Đức Kitô hôm nay. Bởi vốn dĩ, kinh nghiệm sống của ta như sợi dây thừng chỉ có một đầu, chưa bao giờ là đủ, nên luôn cần đến sự trau dồi, tiếp thu để thêm phong phú. Tránh mọi sự tự kiêu, cho rằng mình biết hết, sẽ giúp cho tâm trí ta tránh bị ra nghèo nàn, ích kỷ, ngu muội và phiến diện, ta sẽ nên ngoan ngùy với Thần khí, tâm hồn cởi mở, thanh thoát và phần thưởng sau cùng là được nhìn thấy những công trình vĩ đại của Chúa làm: "các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người".

Lạy Chúa, xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống và gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Xin cho con được nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế con sẽ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Amen.