Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên (Lc 4:38-44) - GKGĐ GP Phú Cường

Bối cảnh Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chữa lành bà mẹ vợ ông Simon và nhiều người đau yếu khác, việc chữa lành này không chỉ nói đến quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa, mà diễn tả cho chúng ta thấy Thiên Chúa luôn yêu thương con người. Thiên Chúa không chỉ giúp con người thoát khỏi bệnh tật hay đau khổ, nhưng sâu xa hơn ngài muốn dẫn con người đi vào con đường tình yêu của Thiên Chúa, con đường của sự nâng đỡ, chia sẻ, đồng cảm và giúp đỡ nhau.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (4,38-44)

38 Khi ấy, Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. 40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. 41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa!”. Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô. 42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. 43 Nhưng Người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó”. 44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.

SUY NIỆM

Nhà triết học người Pháp thế kỷ 20 Emmanuel Levinas, đã nói: “ Sự đau đớn cô lập người ta một cách tuyệt đối, và sự cô lập tuyệt đối làm nảy sinh nhu cầu kêu gọi sự giúp đỡ và cảm thông của người khác, kêu cầu người khác ”.

Bối cảnh Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chữa lành bà mẹ vợ ông Simon và nhiều người đau yếu khác, việc chữa lành này không chỉ nói đến quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa, mà diễn tả cho chúng ta thấy Thiên Chúa luôn yêu thương con người. Thiên Chúa không chỉ giúp con người thoát khỏi bệnh tật hay đau khổ, nhưng sâu xa hơn ngài muốn dẫn con người đi vào con đường tình yêu của Thiên Chúa, con đường của sự nâng đỡ, chia sẻ, đồng cảm và giúp đỡ nhau.

Cuộc sống con người chúng ta trong thế giới hiện đại ngày nay có biết bao nhiêu người đang rơi vào tình trạng của bệnh tật: có người bệnh thể lý, có người bệnh tinh thần, có người bị cô đơn và có người rất đau khổ với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên giữa những bệnh tật như vậy, đức tin của họ như thế nào? Tương quan tình người cư xử lẫn nhau làm sao? Con người có chấp nhận một khía cạnh bệnh tật để đặt cuộc đời trong con đường khổ giá của Chúa Giêsu hay không?

Tất cả những điều này mời gọi mỗi người chúng ta cần phân định tương quan tình yêu của chúng ta đối với Chúa và đối với anh chị em của mình. Tình yêu trong Đức Kitô giúp chúng ta xoa dịu mọi đau khổ của con người. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên bảo của thánh Phaolô: “ Anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta ” (Gl 5,1).