Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 6 20-26  Qua trang Tin Mừng, một lần nữa chúng ta lại được nghe tiếng Chúa nói về các “mối phúc - mối họa”. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 09-09-2020


 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6: 20-26)
 
20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.21 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng."Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. 22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.24 "Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.25 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói."Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.26 "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

SUY NIỆM
 
Qua trang Tin Mừng, một lần nữa chúng ta lại được nghe tiếng Chúa nói về các “mối phúc - mối họa”. 

Trước khi Chúa Giêsu nói đến những “mối phúc - mối họa”, thì Người đã làm gì? “Người ngước mắt nhìn các môn đệ và nói…”.

Chúa nhìn với cái nhìn tình thương, với cái nhìn của người cha đầy lòng từ ái... Mặc dù Chúa đã yêu, đang yêu và vẫn yêu các môn đệ nhưng Người vẫn phải nói rõ cho các ngài biết những con đường nào dẫn đưa các ngài đến với Chúa - những con đường đó được gọi là con đường hạnh phúc; và cũng có những con đường có thể dẫn các ngài lạc xa Chúa, đó là con đường “khốn khổ”, như trong Tin Mừng: “Phúc cho anh em… và khốn cho các ngươi…”.

Lời Chúa không chỉ nói với các môn đệ năm xưa mà hôm nay vẫn đang nói với mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu vẫn đang nhìn và đang nói với chúng ta. Người chỉ cho chúng ta những con đường dẫn đến hạnh phúc và những con đường dẫn đến đau khổ. Vậy chúng ta muốn chọn cho mình con đường nào? 

Hãy luôn biết chọn cho mình con đường dẫn đến với Chúa để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em…”.

Và không ngừng từ bỏ những con đường dẫn vào chốn khốn khổ muôn đời: “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ  bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than…”. 
 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường