Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 6 20-26 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng."Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 7-9-2016

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN C


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6, 20-26)
 
20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.21 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng."Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. 22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.24 "Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.25 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói."Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.26 "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

SUY NIỆM

Sống ở trên đời, không ai là không có khao khát và không muốn đi tìm hạnh phúc, vì hạnh phúc là mối bận tâm sâu thẳm nhất của con người. Thật vậy, Thiên Chúa tạo dựng nên con người để con người đi tìm hạnh phúc cho mình. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có hạnh phúc đích thật?

Người ta thường đi tìm hạnh phúc nơi những nụ cười, nơi những cuộc giải trí, nơi tiền của, sự giàu sang, nơi những thú vui thể xác … nhưng cuối cùng đó cùng chỉ là hạnh phúc giả tạo, và không bao giờ thỏa mãn được khao khát sâu thẳm nơi con người. Vậy mà nhiều người vẫn mê muội đi tìm hạnh phúc bằng những con đường đó.

Chúng ta nên biết rằng, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người, và Ngài đã đặt sự khao khát đó nơi sâu thẩm con người, nên chỉ duy có Thiên Chúa mới làm cho thỏa mãn như cầu đó. Những mối phúc Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay chính là con đường dẫn chúng ta cảm nếm được hạnh phúc đích thật, hạnh phúc của Chúa ban tặng ngay ở đời này. Để có thể sống được các mối phúc của Chúa, thì trước hết phải có lòng tin mạnh mẽ và tình yêu mãnh liệt đối với Chúa, và sau đó là lòng mến đối với tha nhân. Mẹ Têrêsa đã chia sẻ rằng: "Chúng ta có quyền được hạnh phúc và bình an. Chúng ta được dựng nên vì điều này, được sinh ra để hạnh phúc và chúng ta chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc thật và bình an thật trong cuộc tình với Thiên Chúa: có niềm vui khi yêu thương Thiên Chúa, có hạnh phúc lớn lao khi yêu thương Ngài … "Chúng ta không cần tìm kiếm hạnh phúc: nếu chúng ta yêu thương người khác chúng ta sẽ được hạnh phúc. Đó là quà tặng của Thiên Chúa".

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con những con đường phải đi để có được hạnh phúc đích thật, và Chúa đã đi trước để nêu gương cho chúng con thấy. Xin giúp mỗi người chúng con luôn cảm nhận được hạnh phúc Chúa ban khi chúng con nổ lực sống các mối phúc của Chúa với tất cả tình yêu Chúa và tha nhân. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường