Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 7: 31-35: Các luật sĩ và biệt phái cứng lòng và cố chấp là bởi vì chính đời sống và lời giảng dạy của thánh Gio-an Tiền Hô và của Chúa Giê-su tố cáo đời sống giả hình nơi họ. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN C

 
 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 7: 31-35)


31Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? 32Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: "Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than". 33Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: "Ông ta bị quỉ ám".  34Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi". 35Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. 

Suy niệm 

Như chúng ta đã biết: thánh Gio-an Tiền Hô sống cuộc sống khổ chế, không ăn uống để tỏ bày tâm tình sám hối. Còn Chúa Giê-su thì cùng ăn cùng uống với những người thu thuế và tội lỗi để thể hiện tình thương của Thiên Chúa. Như vậy, giữa Chúa Giê-su và thánh Gio-an Tiền Hô có hai đường lối khác nhau nhưng cả hai cùng chung một mục đích là loan báo thời cứu độ đã đến. Thật vậy, nếu thánh Gio-an Tiền Hô sống cuộc sống khổ chế, không ăn uống, để bày tỏ và kêu gọi người ta sám hối, để chuẩn bị đón nhận ơn cứu độ, thì Chúa Giê-su cùng ăn cùng uống với những người thu thuế và tội lỗi để cho thấy nơi Người ơn cứu đã đến và đang được thực hiện. 

Như vậy, đúng lẽ ra đời sống và lời giảng dạy của thánh Gio-an Tiền Hô và của Chúa Giê-su sẽ giúp cho các luật sĩ và biệt phái nhận ra và xác tín hơn về thời cứu độ đã đến, thế nhưng, các luật sĩ và biệt phái không những không nhận ra thời cứu độ đã đến mà họ còn tìm cách để chống đối và bôi nhọ cuộc sống và lời giảng của Gio-an Tiền Hô và của Chúa Giê-su. 

Các luật sĩ và biệt phái cứng lòng và cố chấp là bởi vì chính đời sống và lời giảng dạy của thánh Gio-an Tiền Hô và của Chúa Giê-su tố cáo đời sống giả hình nơi họ. Thật vậy, các luật sĩ và biệt phái ăn chay là để cho mọi người biết và khen họ. Ngược lại, thánh Gio-an Tiền Hô sống cuộc sống khổ chế trong hoang mạc là để tỏ bày tâm tình sám hối. Cũng vậy, Các luật sĩ và biệt phái thể hiện việc tuân giữ lề luật qua việc tránh xa và loại trừ những người tội lỗi. Trong khi đó, Chúa Giê-su lại cho thấy Người tuân giữ và thực hiện ý Chúa Cha qua việc đến nâng đỡ và kêu gọi người tội lỗi lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. 

Thái độ các luật sĩ và biệt phái cũng nhiều lúc xuất hiện trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Thật vậy, nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta chấp nhận ý Chúa nếu ý Chúa hợp với ý mình. Chúng ta chỉ mong ước Chúa thực hiện chương trình của chúng ta. Không ít người Ki-tô hữu chán nản, buông xuôi, thất vọng hoặc tìm cách bôi nhọ Giáo Hội, bôi nhọ Chúa vì thấy công việc của Chúa, của Giáo Hội không đúng như mình mong muốn.
 
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết sống hòa hợp với chương trình của Chúa và giáo huấn của Giáo Hội. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường