Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Khi chịu bí tích Rửa tội, người tín hữu được dìm mình trong nước rửa tội là khởi đầu của việc ra đi, ra đi khỏi những ích kỷ nhỏ nhen của mình để chỉ mang theo hành trang là đức tin nhờ sống thanh thoát; hành trang là đức cậy nhờ sống tối giản và tín thác; và trên hết là đức mến nhờ sống khiêm tốn phục vụ tha nhân...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 22/09/2021GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,1-6)

1 Một hôm, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật.2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.3 Người nói: "Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi.5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”.6 Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin mừng và chữa bệnh khắp nơi.

SUY NIỆM

Với việc chọn và lập nhóm Mười hai, Chúa Giêsu đã thiết lập nên Giáo hội của Thiên Chúa ở trần gian và trao ban cho Giáo hội một sứ mệnh rõ ràng là lên đường loan báo Tin mừng đến với mọi nơi và cho mọi nhà. Vì thế, việc truyền giáo vừa là sứ mạng vừa là bổn phận của Giáo hội.

Tuy nhiên, để có thể hoàn thành sứ mạng cao cả ấy, ngoài việc Chúa Giêsu ban cho các môn đệ năng lực để chữa lành bệnh và quyền phép để trừ quỷ, thì Người cũng đề nghị tâm thế của người được sai đi, là đi trong tâm tình thanh thoát, tối giản và khiêm tốn.

Thật vậy, Tin mừng cứu độ của Chúa không phải để mua bán, đổi chác hay là cơ hội để trục lợi. Sứ điệp ấy là quà tặng vô giá và hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả mọi người. Cho nên, người môn đệ thừa sai không biết sống thanh thoát, tối giản và khiêm tốn sẽ làm méo mó sứ điệp lòng xót thương của Chúa.

Khi chịu bí tích Rửa tội, người tín hữu được dìm mình trong nước rửa tội là khởi đầu của việc ra đi, ra đi khỏi những ích kỷ nhỏ nhen của mình để chỉ mang theo hành trang là đức tin nhờ sống thanh thoát; hành trang là đức cậy nhờ sống tối giản và tín thác; và trên hết là đức mến nhờ sống khiêm tốn phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, dù đang sống trong thời buổi dịch bệnh và giãn cách xã hội, nhưng xin giúp cho gia đình chúng con luôn ý thức sứ mạng loan báo Tin mừng trong mọi nơi, mọi lúc và xin Chúa ban ơn để qua đời sống gương mẫu và tương quan bác ái với mọi người, chúng con làm cho danh Chúa được cả sáng hơn. Amen.