Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên (Mt 9:9-13) - GKGĐ GP Phú Cường

Cũng giống như Matthêu, bằng cách này hay cách khác, mỗi ngày Chúa cũng đang mời gọi chúng ta đến để phục vụ Người cách triệt để và hoàn toàn. Và mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội để đáp trả giống như Matthêu đã làm. Chúng ta sẽ có khả năng noi gương phản ứng nhanh chóng và hoàn toàn như thánh Matthêu.

GKGĐ GP Phú Cường

LỄ THÁNH MATTHÊU, THÁNH SỬ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (9,9-13)

9 Hôm ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!”. Ông đứng dậy đi theo Người. 10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?”. 12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

“Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: Anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo Người” (Mt 9,9).

Là một người thu thuế trong thời đại của Matthêu, vì thế, Matthêu là một người giàu có và có địa vị, nhưng cũng là người bị nhiều người Do Thái ghét bỏ và loại trừ. Bằng cách ngay lập tức đáp lại lời kêu gọi của Chúa Giêsu, Tin mừng hôm nay cho thấy Matthêu là một người tốt.

Chúng ta thấy rằng Matthêu đang làm công việc thu thuế. Chúa Giêsu chỉ đơn giản đi ngang qua Matthêu và gọi ông, lập tức ông đứng dậy, bỏ mọi thứ và đi theo Chúa Giêsu. Đây thật sự là một sự chuyển đổi hoàn toàn.

Đối với hầu hết mọi người, loại phản ứng tức thì này sẽ khó có thể xảy ra. Hầu hết mọi người chúng ta, trước tiên sẽ phải tìm hiểu Chúa Giêsu, phải được Người thuyết phục, phải bàn bạc với gia đình và bạn bè của mình, suy nghĩ, suy ngẫm và sau đó quyết định xem theo Chúa Giêsu có phải là một ý tưởng tốt hay không. Hầu như mọi người chúng ta đều trải qua một quá trình dài để hợp lý hóa ý muốn của Thiên Chúa trước khi đáp lại ý muốn đó.

Cũng giống như Matthêu, bằng cách này hay cách khác, mỗi ngày Chúa cũng đang mời gọi chúng ta đến để phục vụ Người cách triệt để và hoàn toàn. Và mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội để đáp trả giống như Matthêu đã làm. Chúng ta sẽ có khả năng noi gương phản ứng nhanh chóng và hoàn toàn của Matthêu nếu chúng ta hoàn thiện được hai nhân đức này: Trước tiên, chúng ta phải nhận ra giọng nói của Chúa Giêsu, và trong đức tin, chúng ta phải biết Người nói với chúng ta điều gì; thứ đến, chúng ta phải chắc chắn rằng bất cứ điều gì Chúa Giêsu kêu gọi hoặc thôi thúc chúng ta làm đều đáng giá.

Suy ngẫm về phản ứng của thánh Matthêu trước lời mời gọi của Chúa Giêsu, hãy suy xét xem chúng ta cần làm gì trước lời mời gọi của Chúa Giêsu mỗi ngày?

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết nghe Chúa nói và hết lòng đáp lại lời mời gọi của Chúa mọi lúc, mọi nơi. Amen.