Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 1-4: Kinh Lạy Cha là lời kinh tuyệt vời bởi được chính Đức Giêsu dạy và là kinh nguyện mang tính cộng đoàn, phổ quát. Từ em bé bập bẹ tập nói cho đến những người già yếu; người thất học đến người tri thức, người giàu có hay nghèo hèn, v.v. đều thuộc lòng kinh Lạy Cha.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN A


 ĐỨC MẸ MÂN CÔI


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 11: 1-4)

1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông”.2 Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: ‘Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến,3 xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy;4 xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ’”.

Suy niệm

 

Nội dung của đoạn Tin Mừng hôm nay cho biết, Đức Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng “kinh Lạy Cha”. Đây là lời kinh, có thể nói, chúng ta đọc hằng ngày. 

Kinh Lạy Cha là lời kinh tuyệt vời bởi được chính Đức Giêsu dạy và là kinh nguyện mang tính cộng đoàn, phổ quát. Từ em bé bập bẹ tập nói cho đến những người già yếu; người thất học đến người tri thức, người giàu có hay nghèo hèn, v.v. đều thuộc lòng kinh Lạy Cha.

Khi chúng ta đọc: “Lạy Cha chúng con…” tức là chúng ta đang thân thưa với Cha trên trời là “Cha của con” và cũng là “Cha của chúng con”. Lời thân thưa ấy không chỉ cầu xin Chúa “cho tôi” nhưng còn là “cho chúng tôi”. Thế nên mỗi lần chúng ta cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha là mỗi lần chúng ta dâng lời cầu xin không chỉ cho mình mà còn cho hết thảy anh chị em cùng một Cha trên trời. 

Hiểu được điều trên, mỗi Kitô hữu chúng ta ý thức hơn và có tâm tình sốt mến hơn khi cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha.

Lạy Chúa, ý thức tầm quan trọng của Kinh Lạy Cha là lời kinh mà chính Đức Giêsu đã dạy, xin cho chúng con mỗi lần cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha, chúng con đọc với ý tâm tình sốt mến của những người con dâng lên Cha. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường