Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên (Lc 11:1-4) - GKGĐ GP Phú Cường

Theo quan niệm triết học thì con người là sinh vật biết suy tư. Và theo nhân học, con người còn phải được định nghĩa là sinh vật có tính tôn giáo. Vậy mới thấy từ nơi bản chất của con người cần đến đời sống tâm linh. Với người Kitô hữu, chúng ta thật hạnh phúc vì đức tin của chúng ta đặt nơi Thiên Chúa, nhận ra Chúa Giêsu chính là Đấng duy nhất cứu chuộc nhân loại.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Ngày 05/10/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (11,1-4)

1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông”.2 Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: ‘Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến,3 xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy;4 xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ’”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Theo quan niệm triết học thì con người là sinh vật biết suy tư. Và theo nhân học, con người còn phải được định nghĩa là sinh vật có tính tôn giáo. Vậy mới thấy từ nơi bản chất của con người cần đến đời sống tâm linh. Với người Kitô hữu, chúng ta thật hạnh phúc vì đức tin của chúng ta đặt nơi Thiên Chúa, nhận ra Chúa Giêsu chính là Đấng duy nhất cứu chuộc nhân loại. Chúng ta còn hạnh phúc nhiều hơn nữa vì được Người chia sẻ ơn gọi và địa vị làm con cái Thiên Chúa.

Thấy Chúa Giêsu cầu nguyện với Thiên Chúa, các môn đệ cũng muốn bắt chước theo Thầy. Họ xin Người dạy họ biết cách cầu nguyện. Trước sự tha thiết của môn đệ, Chúa Giêsu đã sẵn sàng chỉ dạy các ông. Điều đầu tiên Người dạy môn đệ trong tương quan với Chúa Cha: “Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng”. Để cho danh Cha được tỏ lộ và soi sáng cho nhiều người tin nhận. Lời cầu nguyện đẹp lòng Cha còn là lời cầu nguyện cho chính mình biết cậy trông vào Ngài. Xin Cha cho mình được hàng ngày dùng đủ là việc con người thể hiện lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa để lòng mình có được sự bình an, để mình không chạy đua bon chen theo của cải hay tích trữ vật chất. Và lời cầu nguyện còn được nối tiếp qua việc chúng ta nhớ tới người anh chị em xung quanh. Thông thường, lời cầu xin của chúng ta nhiều khi mang tính ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, ưu tiên cho mình. Nhưng nay Chúa Giêsu dạy chúng ta biết sống trong một Hội thánh rộng lớn hơn. Nhất là đời sống hiệp hành là một đời sống mà chúng ta cũng biết liên đới tới người anh chị em. Việc thứ tha, xóa nợ cho nhau là cơ sở để chúng ta được Chúa xót thương. Điều này giúp chúng ta vượt thắng mọi mưu chước của ma quỷ luôn muốn chúng ta sa vào cám dỗ của kiêu ngạo và vô tâm.

Vậy là người tin vào Chúa, chúng ta đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của sự cầu nguyện. Cũng không phải chỉ cầu nguyện khi gặp chuyện khó khăn, nhưng còn trong mọi lúc, mọi nơi, và mọi cảnh huống. Chính sự cầu nguyện giúp chúng ta luôn có một mối tương giao với Cha trên trời và sống nhân ái với anh chị em.

Lạy Cha, xin giúp chúng con luôn biết kết hợp mật thiết với Cha trong từng giây phút của đời sống hàng ngày. Amen.