Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 42-46  Qua đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu khiển trách những lầm lạc của nhóm người Pharisêu và thông luật. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN A


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11: 42-46)

42 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.43 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng.44 Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay." 45 Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa! "46 Đức Giê-su nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.

SUY NIỆM
 

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu khiển trách những lầm lạc của nhóm người Pharisêu và thông luật. Họ là những người có hiểu biết, chức vụ và có một đời sống đạo đức. Vì thế họ được dân chúng kính nể. Nhưng tiếc thay, những hiểu biết, chức vụ và cả đời sống đạo đức của họ không những không giúp họ đến gần Thiên Chúa mà dường như còn đẩy họ xa Thiên Chúa hơn. Nhưng nói đúng hơn thì sự hiểu biết, chức vụ và đời sống đạo đức không đẩy họ ra xa Thiên Chúa, mà chính mục đích họ hướng đến khi sử dụng hiểu biết, chức vụ và đời sống đạo đức làm cho họ xa Thiên Chúa. Họ sử dụng hiểu biết, chức vụ và đời sống đạo đức nhằm vinh danh bản thân chứ không phải vinh danh Thiên Chúa. Họ nộp thuế 10% về những thứ rau cỏ ngoài vườn để tỏ lòng đạo đức. Nhưng lại không để ý đến sự công bình đối với tha nhân, và lòng yêu mến đối với Thiên Chúa. Họ thích tiếng khen từ người đời. Họ yêu mến ghế đầu nơi hội đường và yêu thích được chào hỏi nơi công cộng. Họ là những nhà chuyên môn giải thích luật và là thầy dạy dân chúng. Nhiệm vụ của họ không phải chỉ là dạy luật, mà còn là giúp người khác giữ luật. Thế nhưng họ đứng ngoài, không muốn động vào, không muốn trợ giúp, dù bằng một ngón tay. Những giải thích của họ làm sinh ra bao cấm đoán và đòi buộc vượt xa những gì chính bản văn lề luật đòi hỏi. Họ đã làm cho luật thay vì là nguồn vui, nguồn hạnh phúc, thì lại trở nên ách nặng nề. Họ đã làm cho luật thay vì là phương thế giúp người ta nhận ra tình yêu Thiên Chúa thì lại làm cho người ta cảm thấy nặng nề trong đời sống.

Những lầm lạc của những người Pharisêu và người thông luật xưa vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta ngày nay. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết tránh những lỗi lầm của những người Pharisêu và người thông luật xưa, để chúng ta có thể xây dựng một đời sống có Chúa là trung tâm.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường