Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 42-46: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

 

NGÀY 17-10-2018 

 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11: 42-46)
 

42 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.43 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng.44 Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay." 45 Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa! "46 Đức Giê-su nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.

SUY NIỆM


Thánh Inhaxiô có biệt hiệu là Têôphô, nghĩa là người mang Chúa. Thánh nhân là vị Giám mục thứ ba của giáo đoàn Antiôkia, sau thánh Phêrô và thánh Êvôđiô. Thánh nhân là người nổi tiếng về lòng yêu mến Chúa, thánh thiện và là gương mẫu mọi nhân đức cho các thành phần trong Hội Thánh. Bốn mươi năm cai quản giáo phận, ngài tỏ ra là vị mục tử nhân lành và nhiệt tâm lo truyền bá đức tin.

 Đời sống thánh thiện, lòng nhiệt tình truyền giáo của thánh Inhaxiô đến tai hoàng đế Trađanô. Ông cho rằng, muốn làm đẹp lòng các thần minh thì phải tiêu diệt người Công giáo. Vì thế, khi nghe đến thánh Inhaxiô, ông càng không thể bỏ qua. Tháng giêng năm 107, hoàng đế Trađanô đến Antiôkia, ra lệnh bắt thánh Inhaxiô và đưa đi tra xét. Hoàng đế đòi thánh nhân phải tế thần, nhưng thánh nhân tuyệt đối cự tuyệt. Cuối cùng, thấy không thể lay chuyển lòng của Đức Giám mục Inhaxiô, ông ra lệnh đem thánh nhân bỏ vào chuồng thú dữ ở Rôma cho chúng xé xác.

 Trên đường đến Rôma, thánh nhân viết thư xin mọi người cầu nguyện cho mình. Lá thư có đoạn viết: "Tôi viết cho mọi Hội Thánh và loan báo cho mọi người biết tôi sẵn sàng chết vì Chúa, miễn là anh em đừng ngăn cản tôi. Hãy để tôi nên của ăn cho thú dữ, cho tôi được về cùng Thiên Chúa. Tôi là hạt lúa miến của Thiên Chúa, tôi sẽ bị răng thú dữ nghiền nát, để trở nên bánh tinh tuyền của Đức Kitô. Anh em hãy cầu xin Đức Kitô cho tôi, để nhờ các khổ hình, tôi trở nên hiến lễ cho Thiên Chúa” (trích thư của thánh Inhaxiô thành Antiôkia).

 Tại Rôma, thánh Giám mục Inhaxiô đã được Chúa ban như lòng sở nguyện: Người ta đã trói và quăng thánh nhân cho thú dữ cắn xé. Ngài đã dâng hiến lễ cuối đời để hiến thân hoàn toàn cho Chúa năm 107.

 Noi gương thánh Inhaxiô, chúng ta trung thành theo Chúa và giữ vững đức tin của mình suốt cuộc đời để xứng đáng là người tôi tớ và môn đệ của Chúa. Chúng ta cầu xin thánh Inhaxiô ban cho chúng ta mãi mãi sống can trường và bất chấp mọi khốn khó để ngày càng xứng đáng trước mặt Chúa hơn.

 Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Giám mục Inhaxiô lòng yêu mến Chúa son sắc, không có bất cứ sức mạnh nào lay chuyển. Nhờ công nghiệp của người, xin Chúa ban cho chúng con trung thành phụng sự Chúa và quyết theo Chúa suốt cả cuộc đời. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường