Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lắng nghe Lời Chúa hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết hiểu và sống được ý nghĩa tinh tuyền của lề luật được trao ban như Giáo hội dạy: “Luật tối thượng trong Giáo hội là vì phần rỗi các linh hồn”...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ TƯ TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 13/10/2021


GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (11,42-46)

42 Khi ấy, Đức Giê-su phán: “Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.43 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng.44 Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay”.45 Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!”46 Đức Giê-su nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào”.

SUY NIỆM

Sau khi Chúa Giêsu trách mắng các người biệt phái về lối sống giả hình, Tin mừng hôm nay thuật lại lời khiển trách các tiến sỹ luật vì sự giả trá của họ “chỉ biết đặt lên vai người khác những áp đặt của lề luật, khiến người ta phải khổ sở nhiều hơn khi tuân giữ, còn họ thì chẳng bao giờ tuân giữ lề luật ấy”.

Quả thế, chúng ta từng nghe Chúa Giêsu dạy: “luật làm ra là vì con người”. Nói điều ấy, Chúa muốn chúng ta hiểu rằng những luật lệ được Chúa hay Giáo hội ban hành là vì cuộc sống tốt lành của con người chứ không bao giờ là gáng nặng đè nén cuộc sống con người. Thế nhưng, các thầy dạy về luật trong dân Chúa đã biến lề luật như một công cụ để đèn nén cuộc sống con người, để trục lợi. Và tệ hại hơn, qua việc áp dụng và đặt ra những luật lệ nghiêm khắc thiếu tình người, và gáng gép nó là do Chúa ban hành. Như thế, họ đã vẽ ra hình ảnh của một Thiên Chúa như một “ông Kẹ” chỉ săm soi xem con người lỗi luật để đoán phạt. Như vậy còn đâu là một hình ảnh tốt lành của một Thiên Chúa là tình yêu?

Khiển trách thói vô cảm và cửa quyền của các luật sỹ, Chúa Giêsu muốn họ biết thay đổi cuộc sống của chính mình, và trả lại cho lệ luật ý nghĩa tinh tuyền của nó là “Luật được làm ra là vì công ích và hạnh phúc con người”. Đừng áp dụng luật một cách cứng nhắc, thiếu tình thương để bóp nghẹt sự sống người khác. Như những luật sỹ giả hình, đôi lúc chúng ta cũng vẫn đang soi mói cuộc sống của người khác và không màng chi đến cuộc sống của mình, mà cũng cần phải tuân giữ luật Chúa. Chúng ta dễ dàng qui kết và áp đặt những gánh nặng lề luật lên vai người khác mà mình thì không tuân giữ. Cứ như vậy, chúng ta tạo nên cuộc sống bất an cho người khác và cho chính mình.

Lắng nghe Lời Chúa hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết hiểu và sống được ý nghĩa tinh tuyền của lề luật được trao ban như Giáo hội dạy: “Luật tối thượng trong Giáo hội là vì phần rỗi các linh hồn”.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã dạy chúng con biết trân quí những luật lệ Chúa đặt ra để mưu cầu cho ích chung và cho hạnh phúc của chúng con, nhất là cho phần rỗi linh hồn chúng con. Xin cho chúng con biết và biết cảm thông với anh em trong việc tuân giữa lề luật Chúa ban, để cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt lành như Chúa hằng mong muốn.

Lạy thánh cả Giuse, người cha gương mẫu sống chu toàn lề luật Chúa trong cuộc đời, xin chuyển cầu cho chúng con biết noi gương ngài mà sống tuân giữ và sống chu toàn luật Chúa. Amen.