Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 25-33: Điều kiện làm môn đệ của Đức Giêsu là phải “từ bỏ” và “vác thập giá”, hay nói khác, là phải chọn Chúa trên hết mọi sự.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN C 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14: 25-33)

25 Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:26 "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.28 Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo:30 Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng?32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà.33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Suy niệm

Điều kiện làm môn đệ của Đức Giêsu là phải “từ bỏ” và “vác thập giá”, hay nói khác, là phải chọn Chúa trên hết mọi sự.

Tin Mừng thuật lại cho chúng ta thấy “có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu” nhưng họ không phải là môn đệ của Người. Họ chỉ đi theo Thầy Giêsu vì họ nghe nói “ông Thầy này làm được những việc phi thường” nên họ tìm đến với Người; họ theo Người bởi vì họ được ăn no nê mà không phải lao động vất vả; họ đến với Người bởi họ đang tìm chút danh lợi chăng! V.v. Thế nên, Đức Giêsu mới đưa ra điều kiện cho những ai theo Người: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình… ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta”. Hai chữ “từ bỏ” mang ý nghĩa “bỏ tất cả” những gì gây cản trở “theo Thầy chí thánh Giêsu”; và hơn hết, quan trọng nhất đó là chọn Thầy Giêsu hơn tất cả mọi chọn lựa khác. Một khi đã theo Thầy Giêsu, người môn đệ đương nhiên phải vác thập giá theo cách Thầy đã thực hiện thì mới xứng danh là môn đệ của Người.

Là người mang danh Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta có dám từ bỏ những rào cản của “danh lợi thú”, của đam mê bất chính, của cái tôi ích kỷ, kiêu ngạo, v.v. đã ngăn cách chúng ta theo Chúa không? Trước những đòi hỏi của xã hội, của nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, chúng ta có dám chọn Chúa hơn tất cả những chọn lựa khác như tiền tài, danh vọng, thời gian, công việc, v.v. không?

Lạy Chúa, xin soi lòng mở trí chúng con để khi chúng con làm gì, ở đâu chúng con luôn hướng về Chúa và luôn biết chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường