Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 11-19: Lòng biết ơn là đức tính căn bản của con người được dạy từ bé khi bản thân thụ ơn ai. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN A

 

LỄ THÁNH MARTINÔ, GIÁM MỤC 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 17: 11-19)


11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!”14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế”. Đang khi đi thì họ được sạch.15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”.19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.19 "Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông"

Suy niệm

Sự việc chỉ có người phong cùi Samaria quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa và sấp mình dưới chân Chúa mà tạ ơn chắc chắn khiến cho nhiều người Do Thái thấy ái ngại. Vấn đề ở chỗ là nó có thực sự đánh động lương tâm họ không? 

Lòng biết ơn là đức tính căn bản của con người được dạy từ bé khi bản thân thụ ơn ai. Ta dạy con cái nói lời cảm ơn ai khi họ cho nó cái gì. “Cảm ơn bác, cảm ơn anh, cảm ơn cô, v.v.”.  Dạy con cái nói lời cảm ơn, lời biết ơn từ bé, nhưng nghịch lý là càng lớn lên, lời cảm ơn dường như khó nói và thậm chí bị quên lãng. Chúng ta khó nói lời cảm ơn về những gì cha mẹ, thầy cô, hay người khác làm cho chúng ta. Có khi chúng ta không thể nói hoặc thái cực khác là chúng ta nói như bị gượng ép trong khi đó là điều cần nói như một thói quen hằng ngày. Điều này phản ánh một gốc tối khác trong đời sống thường nhật, đó là chúng ta không quen tập nói lời biết ơn. Điều này không hẳn chúng ta vô ơn, nhưng thiếu lòng biết ơn đó đã là sự khiếm khuyết lớn trong nhân cách của một con người. 

Từ đó, chúng ta suy nghĩ tới đời sống tôn giáo, đời sống đức tin. Có nhiều người nói tại sao phải cảm ơn Chúa vì cái đó là thành quả nổ lực của tôi mà! Khi suy nghĩ như thế, rõ ràng họ đâu còn tin Chúa. Con tôi thi đậu đại học là cố gắng của nó, sao lại phải xin lễ tạ ơn… Đó là một biểu hiện khác của lối có tôn giáo nhưng thực chất là vô thần thực tiễn. Về lý luận, đó là đúng. Như người phong cùi kia được khỏi bệnh và đi trình diện các tư tế. Người ấy làm đúng như lời Chúa Giêsu nói. Tuy nhiên, lòng biết ơn không chỉ là làm theo lời chỉ dạy của người khác. Ví như cha mẹ bảo con: cảm ơn cô đi con. Đứa bé lập lại. Nhưng kỳ thực lòng biết ơn sâu xa hơn một lời nói, một hành động. Nó phải nằm trong tâm khảm của người nhận ơn. Chúng ta hãy chú ý vào hành động của người Samaria. Biết mình được lành, anh ta liền quay lại sấp mình tôn vinh Chúa. Và sau đó là quỳ dưới chân Chúa Giêsu cảm tạ Người. Lòng biết ơn ở đây không dừng lại là một hành động mang tính nhân bản. Mà là hành vi tôn giáo, hành vi của đức tin: tôn vinh Chúa và tạ ơn Người. Lòng biết ơn và sự chân thành!

Hằng ngày, với biết bao điều chúng ta cần biết ơn Chúa và biết ơn nhau. Hãy tạ ơn Chúa với đức tin của chúng ta. Và cũng hãy biết ơn nhau vì Chúa còn dạy ta nhiều hơn thế. 

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết tạ ơn Chúa luôn luôn. Và xin cho chúng con cũng biết qua đó tôn vinh danh Chúa. Amen.    

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường