Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 11-19: Tin Mừng hôm nay là bài học Chúa dạy con người tập sống biết ơn, đây là một đức tính nhân văn. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN C


 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 17: 11-19)


11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!”14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế”. Đang khi đi thì họ được sạch.15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”.19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.19 "Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông"

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay là bài học Chúa dạy con người tập sống biết ơn, đây là một đức tính nhân văn.

“Làm ơn không nên nhớ, mang ơn chớ nên quên”

Thế mà trong mười người trên đường đi trình diện tư tế để được công nhận mình khỏi bệnh mới có thể gia nhập cộng đoàn, duy nhất một người nhớ tới Đấng đã phán bảo để chữa cho họ được sạch. Anh nhận ra chính Thiên Chúa đã đến như lời loan báo trong Cựu ước và cứu chữa nên anh đã mau chóng quay ngược lại.

“Không phải cả mười người được lành sạch cả sao? Còn chín người kia đâu?”. Thực ra không phải Chúa Giêsu muốn con người ta phải biết ơn cho bằng việc biết ơn giúp gia tăng tính nhân bản của một người. Hơn nữa, khi con người sống có trước có sau, biết nguồn cội của ơn lành, con người mới biết thờ phượng Chúa cho đủ và mới có thể nhận lãnh thêm ơn Chúa. Lời Kinh Tiền Tụng IV dạy chúng ta lý do tại sao phải cảm tạ Chúa, vì việc chúng ta ca tụng Chúa chẳng thêm gì cho Chúa nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Vì thế, khi anh phong hủi người ngoại bang vì lòng tin mà thành khẩn sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, anh được Người cứu chữa cả về phần hồn: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.

Xin cho mỗi người chúng ta đừng bao giờ quên lãng những ơn lành Chúa ban, cả khi vì được trao ban quá dễ dàng cách nhưng không và không tính toán, chúng ta thờ ơ và thiếu sót, chẳng nhận ra đó là ơn Chúa ban cho. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường