Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 2:13-22 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ,...
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 09-11-2016  THỨ TƯ SAU

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

 

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ – LỄ KÍNH


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 2, 13-22)

 
13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán."17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. 18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? "19 Đức Giê-su đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại."20 Người Do-thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? "21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.
 

SUY NIỆM

 
Hôm nay, toàn thể Giáo Hội mừng lễ cung hiến thánh đường Latêranô. Đây là một trong những vương cung thánh đường cổ kính nhất của Hội Thánh, là nhà thờ chính toà của Đức Giáo Hoàng, giám mục Rôma. Toàn thể Giáo Hội công giáo mừng lễ kỷ niệm cung hiến đền thờ này để nói lên sự hiệp nhất và hiệp thông trong toàn Giáo Hội. Sự hiệp thông và hiệp nhất này đã được bắt đầu trước hết nơi tâm hồn những người đón nhận Tin Mừng của Chúa và tôn thờ Ngài trong sự thật và trong tinh thần. Thế nên, đền thờ bằng đá không còn ý nghĩa nếu không có đền thờ tinh thần nơi tâm hồn con người, nếu con người không biến tâm hồn mình làm đền thờ sống động cho Thiên Chúa ngự trị.

Thánh Phaolô đã khẳng định r ràng cho chúng ta biết được điều đó: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (I Cor 3, 16) và sau đó, thánh Phao-lô tái khẳng định chân lý nầy: “Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? (I Cor 6, 19). Như thế, cả Hội Thánh và từng Kitô hữu đều là Đền Thờ. Đền Thờ này không phải là những toà nhà có thể bị thời gian bào mòn, bị chiến tranh phá hủy mà là những con người sống động. Thế nhưng, Giáo hội và mỗi người kitô hữu chỉ trở nên đền thờ đích thực của Chúa khi nên một với đền thờ là chính thân thể của Chúa Kitô, một thân thể đã bị phá hủy nhưng được xây dựng lại, một thân thể đã bị giết, nhưng đã phục sinh. Chính Chúa Giêsu Phục Sinh trở nên Đền Thờ của Giao Ước mới. Chúng ta được được mời gọi đi vào sự hiệp nhất với Đền Thờ này. Chỉ trong sự hiệp nhất này, chúng ta mới gặp được Thiên Chúa, và trong sự hiệp nhất này, chúng ta được đón nhận rất nhiều ân sủng, được chữa lành cả thân xác và tâm hồn. Chúng ta hãy gìn giữ và quý trọng thân xác của chúng ta bằng cách luôn giữ mối dây liên kết thân thiết với Chúa Giêsu, để chúng ta luôn là những đền thờ sống động của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con là những người bất xứng được đi vào sự hiệp nhất với Chúa qua mỗi thánh lễ chúng con dâng, tạ ơn Chúa đã thương đến cư ngụ trong những thân xác mỏng giòn và bất xứng của chúng con. Xin ban ơn biến đổi giúp chúng con luôn sống xứng đáng là những đền thờ sống động cho Chúa ngự vào. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường