Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 19: 11-28 Bài học cho chúng ta với Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa trao ban các ân sủng khác nhau. Chúng ta đừng quá tự kiêu với chính khả năng của mình, ngược lại hãy khiêm tốn để cố gắng trung thành với những hồng ân mà Chúa đã ủy thác cho chúng ta. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN C


 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 19: 11-28)

 
11 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi.12 Vậy Người nói: “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về.13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến”.14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: “Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi”.

15 Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu.16 Người thứ nhất đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén”.17 Ông bảo người ấy: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành”.18 Người thứ hai đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén”.19 Ông cũng bảo người ấy: “Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành”.

20 Rồi người thứ ba đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ.21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo”.22 Ông nói: “Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.23 Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!”24 Rồi ông bảo những người đứng đó: “Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén”.25 Họ thưa ông: “Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi!”26 -”Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi”.

27 “Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi”. 28 Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem.


Suy niệm

Ai trong chúng ta cũng có một ít kinh nghiệm sống trong bối cảnh kinh tế thị trường của xã hội hiện đại. Nếu có tiền và tài sản, ai ai cũng tìm mọi phương cách để sinh lợi, chứ mấy ai lấy tiền chôn cất một chỗ.

Tin Mừng về dụ ngôn nén bạc hôm nay, thánh Luca trình thuật cho chúng ta về hình ảnh một ông chủ trẩy đi phương xa, gọi các đầy tớ lại để trao các nén bạc khác nhau nhằm làm ăn sinh lợi. Người thứ I được trao 10 nén và anh làm sinh lợi được 10 nén. Người thứ II được trao 5 nén và cũng sinh lợi được 5 nén. Người cuối cùng được trao 1 nén, thì anh lại chôn đồng tiền của chủ, chẳng làm lợi được chút gì, ông chủ đã liệt anh ta vào hàng những kẻ bất lương. Anh bị án phạt không phải là lý do anh bất tài, mà do chính anh đã không có chút gì thiện cảm đến chủ. Anh đã không trung thành với trách nhiệm của mình.

Bài học cho chúng ta với Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa trao ban các ân sủng khác nhau. Chúng ta đừng quá tự kiêu với chính khả năng của mình, ngược lại hãy khiêm tốn để cố gắng trung thành với những hồng ân mà Chúa đã ủy thác cho chúng ta. Chúng ta cũng đừng ích kỷ khi đón nhận được dồi dào ân sủng của Chúa, mà hãy quãng đại để chia sẻ với những người thiếu thốn. Một yếu tố quan trọng khác mà ngày nay chúng ta dễ mắc phải, đó là sự ganh tỵ. Khi thấy người khác hơn mình, chúng ta lại có thái độ khó chịu, nói hành, nói xấu. Chính thái độ này dễ sinh ra những chia rẽ, bất mãn với nhau.

Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết luôn khiêm nhường và hiền hậu, biết gắn kết cuộc đời chúng ta trong tình yêu của Thiên Chúa để chúng ta luôn chu toàn bổn phận mà Chúa đã trao ban cho chúng ta.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường