Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 19: 11-28: Dụ ngôn trong đoạn Tin Mừng đã nêu cao mẫu gương của những người tốt lành và trung tín. Trung tín ở đây không chỉ là thái độ sẵn sàng khi chờ đợi Chúa...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN


 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 19: 11-28)

 
11 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi.12 Vậy Người nói: "Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về.13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: "Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến."14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: "Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.15 "Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu.16 Người thứ nhất đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.17 Ông bảo người ấy: "Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.18 Người thứ hai đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén.19 Ông cũng bảo người ấy: "Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.20 Rồi người thứ ba đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ.21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.22 Ông nói: "Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. 23 Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!24 Rồi ông bảo những người đứng đó: "Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.25 Họ thưa ông: "Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi! 26 -"Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. 27 "Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi."
 

SUY NIỆM

 
Dụ ngôn trong đoạn Tin Mừng đã nêu cao mẫu gương của những người tốt lành và trung tín. Trung tín ở đây không chỉ là thái độ sẵn sàng khi chờ đợi Chúa, mà còn phải biết làm sinh lợi những nén bạc Chúa trao. Những nén bạc được trao và số lời làm ra có thể khác nhau, nhưng phần thưởng chủ ban cho hai người đầy tớ siêng năng lại giống nhau. Đó là cùng được vào hưởng niềm vui với chủ.

Còn người đầy tớ thứ ba cũng lãnh nhận nén bạc, nhưng thay vì đi sinh lợi, anh ta lại đem đi chôn, để cuối cùng trả lại nguyên vẹn cho chủ. Người này đã bị liệt vào hạng đầy tớ bất lương. Anh ta bị phạt không phải vì sự yếu kém bất tài, mà vì anh ta có cái nhìn không thiện cảm đối với chủ của mình.

Qua dụ ngôn nén bạc, chúng ta có được bài học kinh nghiệm: cho dù người có nhiều tài hay ít, cho dù là người giữ chức vụ lớn hay chỉ là một người vô danh trong xã hội và Giáo hội, v.v. thì sự khác biệt đó không quan trọng, vì đó không phải là cơ sở để trình diện trước mặt Chúa. Điều quan trọng là người ta đã sử dụng những khả năng, những tài năng mình có như thế nào? hay đã thực hiện nhiệm vụ của mình tới mức nào?

Lời Chúa chính là những hạt giống được gieo vào trong tâm hồn mỗi người, chúng ta không được phép để nó nằm yên, cũng không được chôn vùi nó dưới những qui tắc máy móc, hay những hành vi đạo đức bên ngoài. Trái lại, chúng ta phải làm sao cho Lời Chúa được gieo vào tâm hồn mình phải triển nở thành hoa trái tốt đẹp.

Mỗi người chúng ta đã được Chúa trao cho ngọn đèn cháy sáng của đức tin trong ngày chịu phép Rửa tội. Đó là gia tài lớn nhất. Vậy thì chúng ta có bổn phận phải giữ cho ngọn đèn đó được cháy sáng mãi, để nó có thể chiếu ánh sáng và sức nóng cho những người xung quanh.

Đức tin không dẫn đến hành động chỉ là một đức tin chết. Và người Kitô hữu không làm cho đức tin của mình trổ sinh hoa trái, thì cũng giống như đã chôn vùi lòng tin của mình. Người đó sẽ chẳng xứng đáng chung hưởng sự vui mừng với chủ mình.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường