Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Bài học mà Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta về ân ban mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta không ai giống ai, mỗi người có một khả năng. Điều quan trọng của chúng ta là làm sao để chu toàn và làm sinh lợi những nén bạc Chúa ban.

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

NGÀY 17/11/2021

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (19,11-28)

11 Hôm ấy, khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi.12 Vậy Người nói: "Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về.13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: "Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến”.14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: "Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.

15 "Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu.16 Người thứ nhất đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.17 Ông bảo người ấy: "Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.18 Người thứ hai đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén.19 Ông cũng bảo người ấy: "Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.20 Rồi người thứ ba đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ.21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.22 Ông nói: "Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.23 Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!24 Rồi ông bảo những người đứng đó: "Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.25 Họ thưa ông: "Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi!26 -"Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.27 "Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi”.28 Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem.

SUY NIỆM

Albert Schweitzer cho rằng: “Con người chỉ có thể làm những điều trong khả năng. Nhưng nếu ngày nào anh ta cũng làm được điều đó thì anh ta sẽ ngủ ngon buổi đêm và tiếp tục công việc của mình ngày hôm sau”.

Câu nói của Albert dẫn chúng ta vào trong sứ điệp Lời Chúa của ngày hôm nay khi Chúa Giêsu dùng dụ ngôn nén bạc để giáo huấn dân chúng. Một người quý tộc trẩy đi phương xa, gọi các tôi tớ đến, phát cho họ: người mười nén bạc, người năm nén, người một nén và nói với họ phải lo làm ăn sinh lợi. Kết quả cuối cùng hai người đầu đã tạo nên những lợi nhuận gấp đôi, trong khi đó người cuối cùng lại cất giấu nén bạc và không sinh ra được hoa lợi nào. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã kết luận: “phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi”.

Bài học mà Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta về ân ban mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta không ai giống ai, mỗi người có một khả năng. Điều quan trọng của chúng ta là làm sao để chu toàn và làm sinh lợi những nén bạc Chúa ban. Con người của chúng ta dễ dàng có những so đo với nhau. Chúng ta cũng thường trách móc Thiên Chúa, tại sao Chúa cho người này ngon lành như thế đó, còn con thì lại phải chịu những nghịch cảnh đau khổ và nghèo nàn. Chúng ta cũng dễ rơi vào tình trạng ganh tỵ, giận giữ và dèm pha khi thấy người khác hơn mình.

Chúng ta biết rằng hạnh phúc mà mình tìm kiếm, không phải cậy nhờ vào những của cải thế gian, nhưng chúng cần phải bước đi trong ân sủng, niềm tin và tình yêu của Thiên Chúa. Đây chính là những nén bạc quý giá mà chúng ta cần tìm kiếm và chiếm hữu cho cuộc sống của chúng ta.

Xin Chúa luôn ban Thánh Thần để chúng ta luôn bước đi trên con đường tình yêu của Thiên Chúa.