Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21:12-19  Bước theo Đức Kitô ai trong chúng ta cũng phải đối diện với một con đường không mấy dễ dãi, trái lại nó là con đường của sự từ bỏ, con đường của đau khổ, chông gai và tù đày.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN A


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 21: 12-19)

12 "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.


SUY NIỆM
 

Nói đến bắt bớ, tù đày thì ai cũng thấy đó là sự thất bại, đau khổ, nhục nhã và ê chề. Tuy vậy, trong bài Tin Mừng hôm nay với diễn từ của mạch văn ngày cánh chung, Chúa Giêsu lại gợi lên cho chúng ta một điều trái ngược với ý nghĩ của con người, nhưng lại mang một giá trị của sự sống mới và một sức mạnh mới trong Đức Kitô: “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy”.

Như thế, bước theo Đức Kitô ai trong chúng ta cũng phải đối diện với một con đường không mấy dễ dãi, trái lại nó là con đường của sự từ bỏ, con đường của đau khổ, chông gai và tù đày. Tuy nhiên con đường này dẫn ta đi vào trong hạnh phúc, trong sự êm đềm của tình Chúa, bởi chúng ta có sức mạnh của Chúa Thánh Thần luôn dẫn dắt chúng ta bước đi.

Là người môn đệ của Đức Kitô, sống và làm chứng Tin Mừng của Người, chúng ta phải có một sự chọn lựa quyết liệt và can đảm, đó là sự chọn lựa của tình yêu. Tôi chọn yêu mến bản thân, yêu mến thế gian hay yêu Chúa?

Nếu tôi chọn yêu mến bản thân và thế gian, thì tôi sẽ bị lệ thuộc vào những danh vọng, tiền tài, địa vị và những dục vọng của con người. Như thế, cả cuộc đời của tôi sẽ luôn sống trong sự lo lắng, bất an và sợ hãi. Nếu tôi yêu mến Thiên Chúa, tất cả tôi sống cho Ngài và vì con đường của Ngài, thì cho dù người đời có lấy đi những gì tôi có: tiền bạc, danh vọng và địa vị, họ cũng chẳng lấy được đức tin, tình yêu và sức mạnh của Chúa Thánh Thần nơi tôi, bởi tất cả điều này là kho tàng hạnh phúc ngự trị nơi cõi lòng, nơi tâm hồn tôi, không ai có khả năng chiếm được. Tất cả vì danh Chúa thì chúng ta sẽ đón nhận được kho tàng của sự bình an và hạnh phúc, đó là ơn cứu độ.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường