Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên (Lc 21:12-19) - GKGĐ GP Phú Cường

Giáo hội trải qua hơn hai ngàn năm, dường như thời nào Giáo hội cũng bị thử thách, bị chống đối bởi thế lực nào đó hoặc ngay trong Giáo hội. Điều này cũng dễ hiểu bởi chính Đấng sáng lập là Đức Giêsu Kitô đã từng bị phản bội, bị bách hại, bị thù ghét, và bị giết chết dẫu Người vô tội, thì đương nhiên Giáo hội của Người, những môn đệ của Người cũng khó tránh khỏi những thủ thách ấy.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ TƯ TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Ngày 23/11/2022

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (21,12-19)

12 Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình”.

SUY NIỆM

Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét” (c. 17).

Giáo hội trải qua hơn hai ngàn năm, dường như thời nào Giáo hội cũng bị thử thách, bị chống đối bởi thế lực nào đó hoặc ngay trong Giáo hội. Điều này cũng dễ hiểu bởi chính Đấng sáng lập là Đức Giêsu Kitô đã từng bị phản bội, bị bách hại, bị thù ghét, và bị giết chết dẫu Người vô tội, thì đương nhiên Giáo hội của Người, những môn đệ của Người cũng khó tránh khỏi những thủ thách ấy. Nhưng điều quan trọng, Giáo hội của Người vẫn đứng vững, các môn đệ của Người vẫn hiên ngang và không sợ hãi trước những chống đối của kẻ thù.

Lời nhắc nhở với các môn đệ của Người trong trang Tin mừng hôm nay, một lần nữa giúp chúng ta xác tín vào sự nâng đỡ trợ giúp của ơn Chúa. Thánh Phaolô cho chúng ta kinh nghiệm của ngài qua những lần gặp thử thách: “Ơn Chúa đủ cho chúng ta” (x. 2Cr 12,9); không một thử thách nào quá sức chúng ta. Trước những thù ghét, chống đối, bị cáo gian,… chúng ta đừng lo lắng sợ hãi bởi luôn có ơn Chúa soi sáng để chúng ta biết khôn ngoan trong mọi sự.

Là những môn đệ đang theo Thầy Giêsu chí thánh, chúng ta hãy chấp nhận đương đầu với những thế lực của sự dữ. Chúng ta hãy kiên trì tin tưởng phó thác, cậy trông vào Chúa và ơn Chúa Thánh Thần được ban cho để chiến đấu đến cùng trước sự dữ ấy.

Lạy Chúa, xin luôn ban ơn Thánh Thần trên chúng con, để dẫu có những thử thách chống đối nào đi chăng nữa, có ơn Chúa trợ giúp, chúng con luôn tin tưởng, trung thành và can đảm theo Chúa đến cùng. Amen.