Clock-Time

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 15: 9-17: Song song với mặc khải về tình yêu, Chúa Giêsu cũng truyền cho các Tông đồ một ngôn chúc: “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con”.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH C

NGÀY 14-5-2019

THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (15: 9-17)

9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

Suy niệm

Thánh Mathia, hôm nay Giáo Hội kính nhớ, là một trong số các môn đệ đã đi theo Chúa Giêsu và được bầu chọn làm Tông đồ, để thuộc về Nhóm 12 sau khi Giuđa đã nộp Chúa Giêsu và đã tự kết liễu đời mình. 

Lễ kính thánh Tông đồ, Giáo Hội lại cho chúng ta nghe đoạn Tin Mừng về tình yêu của Thiên Chúa được cụ thể nơi Đức Giêsu Kitô. “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con… Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình… Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”..

Song song với mặc khải về tình yêu, Chúa Giêsu cũng truyền cho các Tông đồ một ngôn chúc: “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con”.

Giới răn yêu thương mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho các thánh Tông đồ cũng chính là giới răn mà Chúa truyền lại cho tất cả mọi người. Vì các Tông đồ là nền tảng đức tin và gương mẫu đời sống của Giáo Hội.

Mỗi chúng ta có thể cảm nghiệm rằng: yêu thương có khi rất dễ dàng nhưng lắm khi thật khó khăn. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một chìa khóa: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. Khi mỗi người chúng ta ở lại trong tình yêu của Chúa, tức là để Chúa yêu thương và uốn nắn mình trở nên ngoan hiền thì mình mới có khả năng yêu thương người khác.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết sống giới răn yêu thương của Chúa, ngay từ trong gia đình, đến xứ đạo, cũng như bất cứ nơi nào có chúng con hiện diện. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường